GoedBericht.nl logo
English Blog

mijn persoonlijke Heer en Redder?

03-09-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image5

Ooit wel eens aangesproken door een evangelist met de vraag of ‘u Jezus Christus als uw persoonlijke Heer en Redder hebt aangenomen’? Het is een frase die onder (evangelische) christenen zeer bekend is. In de Bijbel overigens niet terug te vinden. Wat wel duidelijk in de Bijbel staat, is dat een gelovige Jezus als Heer (kurios = eigenaar) belijdt.

Want indien u met uw mond belijdt,
dat Jezus Heer is,
en in uw hart gelooft,
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u behouden worden…
-Romeinen 10:9-

Waarom spreekt men over ‘Jezus accepteren als je persoonlijke Heer en Redder’? Het suggereert dat Hij Heer en Redder is van de één en niet van de ander. Dat is ook wat men leert: je wordt het eigendom van deze Heer doordat je Hem aanneemt. Ziedaar een adder onder het gras… Want de prediking dat Jezus Heer is, is geen aanbod maar een mededeling. Een goed bericht!

Omdat Jezus Heer is, is Hij ook Heer van allen. Die twee waarheden horen onlosmakelijk bij elkaar. Als Jezus voorwaardelijk Heer zou zijn, dan is Hij uiteraard geen Heer van degenen die niet aan de voorwaarde voldoen. Als het daarentegen een mededeling is, dan is Hij de Heer van allen. Zoals God de Schepper van allen is. Of wij dat accepteren staat daar geheel los van. Precies zoals Paulus drie verzen later schrijft:

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek.
Immers, een en dezelfde is HEER VAN ALLEN,
rijk voor allen, die Hem aanroepen…
-Romeinen 10:12-

En een paar hoofdstukken later:

Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden,
opdat Hij en van doden en van levenden Heer zou zijn.
-Romeinen 14:9-

Of zoals Petrus in het huis van Cornelius verklaarde:

… om vrede te evangeliseren door Jezus Christus.
Deze is HEER VAN ALLEN…
-Handelingen 10:36-

Waarom is Jezus mijn Heer? Omdat ik Hem geaccepteerd heb? Nee! Omdat Hij Heer van allen is…  dus ook van mij. Ik ben zijn eigendom op grond van het feit dat Hij de prijs voor allen betaalde (1Tim.2:6). Ver voordat ik van Hem vernam en zelfs ver voor mijn geboorte. Kan iemand dan niet verloren gaan? Jazeker, maar de eigenaar zoekt totdat Hij het verlorene gevonden heeft (Luc.15:4). Het is zijn eigendom, vandaar.

Vergis u niet: wie Jezus aanneemt opdat Hij zijn of haar Heer zou worden, loochent het feit dat Hij Heer is!
Hier valt NIETS aan te doen – het is alleen te geloven.

Overigens, elke tong zal dit eens belijden. Tot eer van God de Vader (Fil.2:9-11).

——————————————————————–

Dit en meer zal aan de orde komen zondag a.s. tijdens de studiedag in Zoetermeer.
Thema: Het evangelie & evangeliseren

Reageer op Facebook

Delen: