GoedBericht.nl logo
English Blog

met Hem verschijnen in heerlijkheid

03-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

In eerdere blogs zette ik uiteen dat de toekomst van de ekklesia hemels is. Is haar positie thans, samen met dat van haar Hoofd Christus Jezus, verborgen voor de wereld, op meerdere plaatsen wordt gesproken over het feit dat ze straks met Hem in heerlijkheid zal verschijnen. Als Christus verschijnt in heerlijkheid, dan automatisch ook het volk dat onlosmakelijk met Hem verbonden is. Vanaf de wegrukking zal zij immers “voor altijd met de Heer zijn” (1Thes.4:17).

Want … uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Kolosse 3:3,4

Jaren eerder had Paulus daar al over geschreven aan de Thessalonikers…

wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden IN ALLEN, die geloven…
2Thessalonika 1:10

Christus zal straks aanschouwd worden, maar Hij is daarin niet alléén. Hij zal namelijk met verbazing worden aanschouwd “…  in allen die geloven”. Men zal Christus zien… in de gelovigen! Ook in zijn eerste brief aan de ekklesia te Thessalonika schreef hij reeds over…

… de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen.
1Thessalonika 3:13

Over de identiteit van deze heiligen hoeft geen twijfel te bestaan. Het betreft het volk dat in hemelse glorie met haar Hoofd verbonden is. Zelfs de profeet Zacharia maakte daar, zij het cryptisch, al melding van. Wanneer Israël in uiterste nood zal komen, zal JAHWEH verschijnen op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt…

… en alle heiligen met Hem.
Zacharia 14:5

De HERE komt niet alléén, maar met een volk: alle heiligen met Hem. Wie die heiligen zijn, wordt in Zacharia niet verklaard. Het is verborgen… wat op zich al een hint is. Want het verwijst naar de ekklesia dat een verborgenheid was in de Hebreeuwse Bijbel (Ef.3:6) maar dat via Paulus geopenbaard werd. Wanneer de Messias straks in heerlijkheid zal verschijnen voor het oog van Israël en de volken, zal Hij in hemelse heerlijkheid verbonden blijken te zijn, met een apart gezet volk (=heiligen).

Delen: