GoedBericht.nl logo
English Blog

“mens en dier, redt U”

25-01-2010 - Geplaatst door Andre Piet

‘Komt onze hond in de hemel?’, vraagt een kind zich af, nadat het afscheid heeft moeten nemen van het geliefde huisdier. Maar ook zonder zo’n aanleiding en voor volwassenen kan de vraag leven: geeft de Bijbel hoop voor de dierenwereld, voorbij het graf? Mijn voorzichtige antwoord luidt: wie weet?! Ik wéét dat de Bijbel zegt, dat de levende God de Redder is van alle mensen (1Tim .4:10). Christus verrees uit het graf als garantie van Leven voor (uiteindelijk) elke nakomeling van Adam (1Kor.15:22; Rom.5:18).  Hoewel voor velen deze verwachting al veel te groots is, is het Bijbelse perspectief  in werkelijkheid nóg meer omvattend.

… de schepping zal bevrijd worden van de slavernij van de vergankelijkheid…
Romeinen 8:21

Mens en dier redt u, JAHWEH…
Psalm 36:6/7

JAHWEH  is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken.
Psalm 145:9

Geen schepsel is dus uitgesloten van het heil van GOD! Heel de schepping zal delen in de triomf van Christus over dood en graf! Hoe, dat is in veel opzichten, nog een verrassing. Maar dat het zo is, kan niet missen. Over de impact en reikwijdte van de overwinning van Christus denken we per definitie nooit te groot!

Delen: