GoedBericht.nl logo
English Blog

“maar niet alles is nuttig”

22-03-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Voor vanavond staat een Bijbelstudie gepland over het tweede gedeelte van Galaten 5. Paulus heeft in ruim 4 hoofdstukken uiteengezet wat onze duurgekochte vrijheid betekent. Het is niet de wet van Mozes (of welke wet dan ook), die richting zou geven aan ons leven als gelovigen. Maar wat dan wel? Sommigen vernemen dat ze vrij zijn van de wet en doen vervolgens waar ze zelf zin in hebben. Alles onder het motto “alle dingen zijn geoorloofd”. Behalve dat het een vrome smoes is om een halve tekst te citeren, verraadt men, zonder het te beseffen, een in wezen, wettische denkstijl. Wettisch is namelijk niet alleen maar dingen nalaten omdat je meent dat ze niet geoorloofd zijn. Het is net zo goed wettisch wanneer je dingen doet, louter omdat ze wél geoorloofd zijn. In beide gevallen wordt men namelijk geregeerd door het al of niet geóórloofd zijn van dingen. Leiddraad in ons leven zou echter zijn de vraag of iets nuttig is. Of het opbouwt. Of het God verheerlijkt.
“Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig”.

Delen: