GoedBericht.nl logo
English Blog

luis in de pels

15-11-2012 - Geplaatst door Andre Piet

In maart dit jaar (2012) was ik uitgenodigd voor een radiogesprek voor Groot Nieuws Radio in het programma Heilige Huisjes. Het onderwerp was Alverzoening. Over wat deze uitzending heeft losgemaakt heb ik eerder geschreven. Nog één keer wil ik terugkomen op ‘de luis de pels’ die aan het eind van de uitzending werd geacht het mij moeilijk te maken met kritische vragen. Over zijn veelzeggende (sec.) weigering schreef ik eerder een blog.

Iemand wees mij op een recente column van de heer van Rhee waarin hij refereert aan dit  ‘gesprek’. Onder het kopje ‘dwalende alverzoeners’ schrijft hij:

Niet zo lang geleden raakte ik in een radioprogramma in discussie met een prediker die op het eerste gehoor sympathiek klonk. Kern van zijn betoog was dat we het Bijbelse begrip ‘eeuw’ of ‘eeuwigheid’ in relatie tot het oordeel verkeerd uitleggen. Het oordeel is in zijn visie slechts een tijdelijke zaak en uiteindelijk ‘zou alles reg kom’. Luisterend naar het Woord van Jezus kon ik niet anders dan deze prediker met zijn esoterische of gnostische inzichten een dwaalleraar noemen. Hoe God uiteindelijk oordeelt is niet onze zaak, maar Jezus wijst er in ieder geval op dat in het oordeel een scheiding plaatsvindt.

Een “prediker met … esoterische of gnostische inzichten”. Toe maar… Esoterisch houdt in dat ik mij zou beroepen op kennis die slechts toegankelijk is  voor ingewijden en gnostisch wil zeggen dat ik mijn inzichten zou baseren op buiten-bijbelse, mystieke teksten. Wel, hoe men ook oordeelt over wat ik predik, ik claim mij uitsluitend te beroepen op de Schrift en daag iedereen uit om daarin na te gaan “of deze dingen alzo zijn”. Zie de voorpagina van mijn website. Met dat uitgangspunt ben ik, zo u wilt, een biblicist, maar in elk geval het tegenovergestelde van wat de heer van Rhee beweert. Terwijl ik vroeg om slechts Schriftuurlijke argumenten, vond de heer van Rhee het voldoende te verwijzen naar de kerkgeschiedenis en theologen.

Mijn bewering dat aeonen een begin (“vóór de aeonen”) en een einde hebben (“de voleinding der aeonen”)  heeft niets met esoterie of gnosticisme te maken, maar kan iedereen met behulp van een concordantie op de Bijbel, eenvoudig voor zichzelf vaststellen. En hoeveel Schriftplaatsen wil van Rhee voor het gegeven dat Gods oordelen nooit een doel maar altijd een middel zijn?  “Een ogenblik duurt zijn toorn, maar een levenlang zijn goedertierenheid…”, dat is altijd weer de Bijbelse verhouding. Ben ik daarom een ‘dwaalleraar’? Een term overigens die nergens in de Bijbel voorkomt…  Heeft Jezus óóit gesproken over ‘de hel’ óf had hij het over Gehenna, dat is het dal van Hinnom? De heer van Rhee insinueert dat ik zou ontkennen dat God oordeelt en scheiding aanbrengt maar dat is tegen beter weten in. Want tijdens de uitzending heb ik herhaaldelijk gewezen op “het eeuwse uur”, “de buitenste duisternis”, “Gehenna”, de “grote witte troon”, enz., enz.

Het is telkens weer beschamend om kennis te nemen van het verweer van orthodoxe leiders tegen evidente Bijbelse feiten. Dit keer geïllustreerd door de heer van Rhee. Hij wordt in de rug gedekt door kerkgeschiedenis en theologen van naam maar als iemand met louter Bijbelse argumenten daar doorheen prikt, blijkt hij daar niets tegen in te kunnen brengen! Behalve enkele niet ter zake doende scheldwoorden.
Trek zelf uw conclusie.

 

Reageer op Facebook

Delen: