GoedBericht.nl logo
English Blog

kwalijk misverstand over het Goede Bericht

15-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

In mijn mijn mailbox trof ik de volgende mail aan.

Beste Andre,

Bij toeval kwam ik op jullie site. Wat mij als eerste opviel was deze afbeelding met tekst.

Nu begrijp ik dat jullie jezelf “goedbericht” noemen, want ook zonder in God te geloven ben je volgens deze tekst door God gered.

Dat is pas écht goed nieuws, kan ik er weer vrolijk op los leven want nu weet ik dat mij toch niets kan gebeuren en ik hoe dan ook in de hemel kom!

Dank voor dit goede bericht!

Dit schrijven zal hatelijk bedoeld zijn. Ik vermoed dat het geschreven is door een christen die meent dat ik mensen zou voorhouden er rustig op te los leven, zonder geloof in God. Want gered ben je toch wel… Deze beschuldiging heb ik al vele malen langs horen en zien komen.

misverstand of aantijging?

Maar hatelijk bedoeld of niet, ik grijp de mail graag aan om het misverstand in deze blog nog eens recht te zetten. De aardigheid is dat ik dit misverstand nog nooit heb vernomen van belangstellenden in de boodschap die ik uitdraag. Zij die met het misverstand aankomen zijn steevast tegenstanders uit het christelijke kamp, vijanden van het Goede Bericht. Het misverstand ligt er ook dik bovenop. Dat wil ik graag aantonen.

geen aanbod maar bericht

Dat GOD de Redder is van alle mensen is het Goede Bericht zoals Paulus dit onder de natiën verkondigde. De tekst op de afbeelding is een rechtstreeks citaat uit 1Timotheüs 4:10 en Paulus noemt het “een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig” (:9). Hij bindt daarbij Timotheüs op het hart: “beveel en leer dit” (:11). Het is niet optioneel of een extraatje zoals ‘slagroom op de pudding’. Nee, het is wat hij eerder noemde “de gezonde leer in overeenstemming met het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige GOD” (1Tim.1:11).

Dat GOD de Redder is van alle mensen betekent heel eenvoudig dat Hij alle mensen redt. Let op dat er niet staat “een Redder voor alle mensen”, want in dat geval zou het slechts een aanbod zijn. Maar het is geen aanbod maar een bericht of mededeling: Hij is de Redder van alle mensen. Of je het nu gelooft of niet. Een gelovige is iemand die hier mee instemt en dankbaar amen daarop zegt en een ongelovige doet dat niet en verwerpt het. Het felste verzet tegen dit Goede Bericht komt altijd van godsdienstige zijde. Dat is omdat godsdienst altijd uitgaat van wat de mens voor God moet doen. En ongeacht of dat nu veel is of weinig, het is altijd voorwaardelijk. Dat staat per definitie haaks op het Evangelie omdat het Evangelie geen opdracht is maar een bericht. Een Goed Bericht!

alle mensen gered?

Het Goede Bericht is dus dat GOD de Redder is van alle mensen. Let op: het Goede Bericht is niet dat alle mensen gered zijn. Dat is een valse conclusie en ook absoluut niet waar. Redding vindt in de Schrift altijd plaats door het aanroepen van de Naam. Dat is de Naam van JAHWEH die ook besloten ligt in de Naam van JEZUS, dat betekent “JAHWEH redt!”. De Bijbelse waarheid is: “al wie de Naam van de Heer aanroept, zal gered worden” (Rom.11:13). Roep je die Naam niet aan, dan ben je niet gered.

Is dit laatste in strijd met de boodschap dat GOD de Redder is van alle mensen? Nee, zeker niet! Want GOD redt alle mensen door het gelovig aanroepen van zijn Naam. Het gelovig aanroepen is het kanaal of middel van redding. Het beschrijft de wijze waarop GOD alle mensen redt. En ja, daar volgt noodzakelijkerwijs uit, dat uiteindelijk alle mensen die Naam ook zullen aanroepen. GOD heeft dat zelfs onder ede verklaard (Jes.45:23), nl. dat voor Hem alle knie zal buigen en alle tong Hem zal aanroepen. Of zoals Paulus schrijft:

… opdat in de naam van JEZUS  (=JAHWEH redt!) alle knie zal buigen,
van hemelsen, aardsen en onderaardsen,
en alle tong zal instemmen:
Jezus Christus is Heer,
tot heerlijkheid van GOD, de Vader.
-Filippi 2:10,11-

Niet alle mensen zijn gered maar alle mensen worden gered. Daarom is GOD met recht de Redder van alle mensen.
Zie daar het Goede Bericht!

Delen: