GoedBericht.nl logo
English Blog

kwaad maken over de wereld?

31-08-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Het zal u niet ontgaan zijn dat er parlementsverkiezingen in aantocht zijn. Veelbelovende politici buitelen over elkaar heen en dingen naar de gunst van het volk. De media staan er vol van en de  christelijke media maken daarop geen uitzondering. Ik las deze week een column van publicist Henk Medema die ooit betoogde dat gelovigen als ‘ambassadeurs’ zich niet zouden mengen in politieke aangelegenheden. Hij meent inmiddels wijzer geworden te zijn en verklaart:

… in deze verkiezingsweken wil ik het nadrukkelijk zeggen: alsjeblieft mensen, kom evangelische christenen, doe wat je taak is in de politiek! Niet voor iedereen is dat precies dezelfde opdracht, maar niemand mag zich eraan onttrekken. Geen mens, hoe gelovig ook, mag z’n hoofd gerust op een christelijk kussen neerleggen.

Wat is Medema’s motief tot deze oproep?

Het startpunt van christelijke politiek is: je geestelijk kwaad maken over de wereld zoals die nu is.

Boosheid over de wereld zoals die is, lijkt me de basis is van elke politieke richting. Of dat nu VVD, PvdA, SP, Groen Links of D66 is. Ze worden allemaal getriggerd door (in hun ogen) ten onrechte bedreigde belangen.

Als boosheid het startpunt is van christelijk politiek dan is het omgekeerde ook waar: wie deze boosheid niet kent, is politiek passief. En inderdaad, wie dankt “voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten” heeft volgens Paulus “een stil en rustig leven” (1Tim.2:1,2). Zo’n houding is het tegenovergestelde van boosheid, onrust en verzet waar Medema toe oproept. Zeker, we leven in een “boze aeon”, dat is een gegeven. Je kwaad daarover maken verandert daar niets aan. De Bijbel zegt dat alle koningen, presidenten, ministers en andere superieuren onder GOD in een positie van autoriteit zijn geplaatst (Rom.13:1; vergl. Dan.4:17). Wie dat beseft zal zich (onder-)schikken en relaxed alle bewindspersonen het goede toebidden en GOD danken voor wat ze mogen betekenen.
Een beter stemadvies kan ik niet bedenken.

Reageer op Facebook

Delen: