GoedBericht.nl logo
English Blog

kleingeloof?

07-07-2015 - Geplaatst door Andre Piet

image3

In de evangelieën lezen we diverse keren dat Jezus zijn discipelen ‘kleingeloof’ verwijt. Althans, zo luidt het begrip in de meeste vertalingen. Waar gaat het over? Laten we het eens nader bezien.

Het Griekse woord OLIGO-PISTOS (Strongcode: 3640) is samengesteld uit de woorden ‘weinig’ (3641) en ‘geloven’ (4102). Als samenstelling komt het 6x voor in het NT, waarvan 5x in het Matteüs-evangelie. ‘Weinig-gelovigen’ maken zich bezorgd (Mat.6:30), zijn bevreesd (Mat.8:26) en twijfelen (Mat.14:31).

Een ‘weinig-gelovige’ erkent God en zijn Woord wel, maar… slechts ten dele. Het geloof van een ‘weinig-gelovige’ is niet te klein want dat zou geen geen bezwaar zijn. Zelfs als zou men slechts geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zou men reeds bergen kunnen verzetten (Mat.17:20, vergl. Mat.13:31,32). Daarom is het woord ‘kleingeloof’ of ‘kleingelovige’ ook geen juiste weergave.

Nee, een ‘weinig-gelovige’ heeft geen klein geloof, maar gelooft God slechts selectief. Juist op gebieden waar het in de praktijk op aan komt, toont de ‘weinig-gelovige’ geen geloof. Je kunt b.v. geloven dat God ons ooit zal opwekken uit de doden maar tegelijkertijd niet vertrouwen dat Hij vandaag voorziet in wat we nodig hebben. Of je gelooft heilig dat de Heer alle dingen wel zal maken maar tegelijkertijd ben je bang voor de dag van morgen. Dan ben je een ‘weinig-gelovige’: je gelooft sommige beloften wel en andere beloften niet. Een ‘weinig-geloof’ is een partieel of gedeeltelijk geloof.

De Emmaüs-gangers wordt verweten dat ze niet alles geloofden wat de profeten hadden gesproken (Luc.24:25). Dat de Messias ooit in heerlijkheid zou komen, dat geloofden ze. Maar dat Hij eerst zou komen om te lijden, dat geloofden ze niet. En doordat ze maar een deel van de Schriften geloofden, liepen ze op deze derde dag droevig naar Emmaüs…

Reageer op Facebook

Delen: