GoedBericht.nl logo
English Blog

kennis door contrast

30-09-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images_10

GOD is de Schepper van alle dingen. Hij formeert (naar eigen zeggen; Jes.45:7), het licht en Hij schept de duisternis… door het licht weg te nemen. Hij maakt de sjaloom (= vrede) en schept het kwade… door de sjaloom weg te nemen. Zoals kou ontstaat waar warmte ontbreekt en duisternis waar licht ontbreekt, zo ontstaat het kwade waar vrede ontbreekt.

Slechts door middel van contrast leert de mens het goede kennen. Gezondheid wordt gewaardeerd tegen de achtergrond van ziekte. De betekenis van leven leren we verstaan tegen de achtergrond van dood. Zonder tranen en moeite zou de mens nooit liefde kunnen kennen. En zonder schuld zouden we geen weet hebben van de waarde van vergeving. Barmhartigheid en compassie bloeien slechts op waar ellende en misère is.

GOD maakt geen fouten. Toen Hij de boom van kennis van goed en kwaad in de hof van Eden plaatste, wist Hij wat Hij deed. Het was geen verrassing voor Hem toen de mens van deze boom at, want “Hij weet wat maaksel wij zijn” (Ps.103:14). Kennis van goed is niet los verkrijgbaar. Alleen door kennis van het kwade, zou de mens het goede leren kennen. En bovenal GOD leren kennen. En GOD is LIEFDE (1Joh.4:8,16)!

images_10

Reageer op Facebook

Delen: