GoedBericht.nl logo
English Blog

ISIS als opstap naar Assyrië?

17-06-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Tot voor kort  had u  evenals ik, waarschijnlijk nog nooit van de afkorting ISIS gehoord. Inmiddels is het dagelijks voorpagina-nieuws. ISIS staat voor: Islamitische Staat in Irak en al-Sham (lees: Syrië). Deze beweging streeft naar een Islamitische staat waarin de sharia van kracht is.  ISIS is een Soenitsiche beweging afkomstig uit Irak maar ook met grote invloed in het oosten van Syrië. Momenteel rukt ze in rap tempo op in het verscheurde Irak en schroomt daarbij niet een enorm bloedspoor achter te laten. Ondertussen maakt het Sjiitisch Iran zich grote zorgen over deze ontwikkeling in haar buurland. Maar ook de Verenigde Staten van Amerika zien met lede ogen toe, hoe ISIS Irak ontwricht en haar macht in het Midden Oosten uitbreidt. Wat daarbij onmogelijk scheen, de twee aartsvijanden Iran en de VS, worden nu door Irak bij elkaar gebracht. ‘De vijand van mijn vijand is mijn vriend’. 

Door alle burgeroorlogen, politieke strijd en godsdienstige radicalisering is het Midden Oosten zich de laatste jaren aan het hergroeperen. Als ISIS haar macht daadwerkelijk weet uit te breiden dan vormt zich straks wellicht een nieuwe staat dat (een groot deel van) Syrie en Irak zal beslaan. Komt daarmee Assur of Assyrië, weer op de kaart te staan?

Jesaja 10:12
12 Doch het zal geschieden, wanneer de HERE zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft, dat Ik de vrucht der hooghartigheid van de koning van Assur bezoeken zal en de trots van zijn hovaardige ogen (…) 17 Dan zal het Licht van Israel tot een vuur worden en zijn Heilige tot een vlam, die op een dag de distels en dorens van Assur verbrandt en verteert;

Micha 5
5 en Hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land komt, en wanneer hij onze paleizen betreedt, dan zullen wij tegen hem zeven herders stellen en acht vorsten uit de mensen, 6 die het land Assur zullen weiden met het zwaard en het land van Nimrod in zijn poorten. En Hij zal bevrijden van Assur, wanneer die in ons land komt en wanneer hij ons gebied betreedt. 7 En het overblijfsel van Jakob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de HERE, als regenstromen op het groene kruid, dat niet wacht op de mens, noch mensenkinderen verbeidt.

De laatste eeuw hebben we een reconstructie gezien van landen die duizenden jaren ‘van de kaart’ waren. Ik denk aan Egypte, Libanon en Perzië (Iran) die uit hun as verrezen. En niet te vergeten een Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad met in haar kielzog haar aartsrivaal Palestina (de Filistijnen). Daar zal het trouwens niet bij blijven. Want als ik de woorden van de profeten goed versta zal ook de stad Babel in het land Sinear weer op het toneel komen. En ook Edom zal, naast Moab en Ammon (=Amman, Jordanië) opnieuw een rol van betekenis gaan spelen.

Te midden van de recente ontwikkelingen in het Midden Oosten is de betekenis van de Islam ondertussen groter dan ooit. Het vormt de belangrijkste bron van haat tegen de Joodse staat en haar hoofdstad Jeruzalem. Hoe onooglijk klein dat gebied ook moge zijn t.o.v. de rest van de Arabische wereld, haar bestaan is voor een moslim onverdraaglijk. Vergis u niet, deze strijd is ook vanuit Islamitisch perspectief, eindtijdelijk van aard. De moslims verwachten de Mahdi die de Joden zal overwinnen en Jeruzalem aan de moslims zal teruggeven.

Voor wie leeft bij het licht van de woorden de Hebreeuwse profeten is het buitengewoon boeiend om de huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten te volgen. De termijn van twee millennia verstrijkt en “de derde dag” (Hos.6:1-3) gaat binnenkort aanbreken. En alle stukken worden ondertussen op het schaakbord geplaatst, waarna de eindstrijd kan beginnen. De uitslag is al bekend. Wit wint! Want er staat geschreven: “IK heb immers MIJN KONING gesteld over Sion, mijn heilige berg… “.

Reageer op Facebook

Delen: