GoedBericht.nl logo
English Blog

is het kwaad door God gepland?

29-01-2006 - Geplaatst door Andre Piet

De laatste dagen heb ik mij wat gemengd in een discussie op het forum van Ronduit. Inzet was de bovenstaande vraag. Hieronder een greep uit een aantal van mijn reacties en antwoorden.

.. ik noem drie mogelijke verklaringen voor iemand die van tevoren weet dat een creatie niet goed zal gaan en het TOCH maakt. We hebben in zo’n geval te maken met een MASOCHIST (1), een GEK (2) of een MEESTER PLANNER (3) die een noodzakelijk kwaad creeert voor een hoger goed.

Ik kies voor optie 3 en dat slaapt inderdaad een een stuk lekkerder. Er is geen rustgevender wetenschap dan dat er bij God NOOIT iets mis gaat! God is absoluut de MEESTER PLANNER. Hij heeft het kwaad een plaats gegeven in Zijn plan tot heil van al zijn schepselen en daarmee tot meerdere eer en glorie van Hem. Er gaat geen dag voorbij of ik verheerlijk en dank Hem daar met heel m’n hart voor!

ALS het kwaad onbedoeld zijn intrede heeft gedaan in de wereld, dan hebben we een SERIEUS PROBLEEM. Want als het in het VERLEDEN mis kon gaan (=er gebeurde iets wat God niet gepland zou hebben), welke garantie hebben we dan dat het in de toekomst niet opnieuw mis zal gaan??

Als het kwaad niet NOODZAKELIJK was geweest voor de realisatie van Gods plan, dan had de goede God het geen plaast gegeven. God ontwierp de donkere achtergrond van zonde, kwaad, pijn en lijden opdat de juwelen van Zijn liefde, genade en goedheid zouden schitteren.

Kan God een steen maken die zo zwaar is dat Hij deze niet meer kan optillen? Gods almacht betekent NIET dat Hij alles kan. God kan b.v. onmogelijk liegen, zegt de Schrift (Hebr.6:18). God kan ons ook niet vergeten. Etc. Gods almacht wil zeggen dat al wat Zijn liefde wil bewerken, niet ontzegd wordt door Zijn vermogen. Kennis van goed is niet los verkrijgbaar. Het bestaat slechts bij de gratie van kennis van kwaad. Zoals de dag slechts bestaat bij de gratie van de nacht. Of zoals mannelijk slechts bestaat bij de gratie van vrouwelijk.

Je kunt iemand ZEGGEN dat je veel van hem of haar houdt. Maar als de ander nooit zijn of haar rechten verspeeld heeft, als er nooit tegenslag is geweest, nooit ziekte of zeer, nooit vervreemding, nooit… noem maar op, dan heeft zich nooit de gelegenheid voorgedaan om die liefde te BEWIJZEN.

“God is liefde”, schrijft Johannes. Maar lees verder in datzelfde hoofdstuk. Hoe WETEN we dat God liefde is? Hoe en waar heeft God het ultieme BEWIJS geleverd van Zijn liefde? Juist. Tegen de achtergrond van gruwelijke vijandschap, zonde, dood, pijn en lijden.

Delen: