GoedBericht.nl logo
English Blog

is God een man?

26-08-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Mijn antwoord op bovenstaande vraag is: nee, natuurlijk niet. God is “de Onzichtbare” en “God is geest” en niet onder te verdelen in de sexen die we hier op aarde kennen. MAAR… God is wel degelijk mannelijk. Ten eerste is dit een taalkundig feit. Zowel in de Hebreeuwse als Griekse geschriften is God een mannelijk woord. Ten tweede wordt God altijd aangeduid als “HIJ” en “HEM”. Talloze malen heet God ook “de Vader”. God vervult een mannelijke rol. Hij verwekt, Hij is verantwoordelijk (lees: staat garant) voor de schepping. Mannelijk wil in de Bijbel ook altijd zeggen: het hoofd. ‘Hoofd’ wil zeggen: eerste, degene die voorop gaat. Het Hebreeuwse woord voor ‘hoofd’ (rosj) is ook direct verwant aan het woord voor ‘eerste’ (risjon). Het hoofd draagt de verantwoordelijkheid.

Heel bijzonder is het ook dat we alleen van de man lezen dat hij werd geschapen naar het Beeld van God. “… naar Gods Beeld schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen…”. Een mannelijke God is geen beeld dat de mens zich heeft gemaakt. Het is omgekeerd: de mannelijke mens is gemaakt naar het beeld van God!
God is in de Schrift uitdrukkelijk mannelijk. De ellende vandaag is dat we met z’n allen nog nauwelijks weten wat deze onderscheiding betekent (> unisex, feminisme en homosexualiteit). Dit alles is het gevolg van een verduisterd denken, leert Romeinen 1. Waar men God niet meer als GOD (theos, mannelijk!) erkent, worden de redeneringen verijdeld en het denken duister. En in het duister vervagen onderscheidingen. Zoals tussen mannelijk en vrouwelijk…

Delen: