GoedBericht.nl logo
English Blog

‘de toekomst is niet aan de evangelicals’

28-08-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Vandaag las ik een artikel waarin dr.A van der Beek uitlegt dat de evangelische beweging in de toekomst weer even snel zal verdwijnen als ze ooit is opgekomen.

“McGrath ziet een betere toekomst voor de evangelicals. Ik geloof er niets van. Juist de evangelicals zijn in hoge mate modern met hun nadruk op persoonlijk geloof, hun vrijheid van structuren, hun activisme, kortom hun ultra-Arminianisme. Ze zullen het relatief goed doen zolang ze gedragen worden door de golf van de cultuur. Maar ze zullen even snel als deze verdwijnen. Daarom denk ik dat de evangelicals eerder zullen verdwijnen dan het Protestantisme (…) ze zijn overgeleverd aan de waan van de dag.”

Delen: