GoedBericht.nl logo
English Blog

in de hemel óf op aarde?

01-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoeker van de site kreeg ik de volgende vraag voorgelegd:

Tijdens bijbelstudie loop ik tegen het volgende aan. Enerzijds onze hemelse roeping en wegrukking om met de Heer te zijn en anderzijds om met Hem te verschijnen in heerlijkheid bij Zijn Komst voor Israel en de volkeren.
Een bediening onder de hemelingen maar ook zoals het lijkt, een verschijnen met Hem op aarde voor Israel.
Hoe moet ik dit zien?

de top van de hiërarchie
De ekklesia is geroepen tot (letterlijk en figuurlijk) de hoogste taak die zich maar denken laat. Aan de top van de hiërarchie in de Bijbel staat uiteraard GOD, maar direct daaronder staat Christus als de representatie van de onzienlijke God (1Kor.11:3). Welnu, op dát niveau staat ook de ekklesia die zijn lichaam is (Ef.1:22). Zoals Christus “gezeten is aan de rechterhand Gods, temidden van de hemelsen, boven alle overheid en macht…” (Ef.1:20), zo is de ekklesia tesamen met Hem “gezeten temidden van de hemelsen, om in de komende aeonen de overweldigende rijkdom van Gods genade te etaleren…” (Ef.2:7,8). Onvoorstelbaar maar waar!

weet gij niet…?
De positie en de taak die de ekklesia boven heeft, is er één van heerschappij over het universum! We zijn als ekklesia niet bestemd tot een picknick en evenmin om de zangkoren in hemelse regionen te versterken. Nee, de huidige boze overheden, machten en wereldbeheersers temidden van de hemelsen (Ef.6:12), zullen hun positie moeten afstaan aan ons. Hun functie nu, wordt straks de onze! Ons thuis en werkterrein in de komende aeon(en) is maar niet op aarde in Jeruzalem, maar daarboven. Ook al is het achter de schermen, we zullen direct betrokken zijn bij heel het wereldgebeuren. Daar gáán we over, dát is onze business! Paulus schreef: “weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?” (1Kor.6:2). Het is dan ook niet meer dan logisch dat we straks met enige regelmaat ‘werkbezoeken’ op aarde zullen afleggen.
In een volgende weblog meer daarover.

Delen: