GoedBericht.nl logo
English Blog

huichelarij #3: een beetje gratis

22-05-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_17

In het Evangelie dat Paulus onder de natiën bekendmaakte, is redding volstrekt gratis én gegarandeerd. De ene GOD wil dat alle mensen gered worden (1Tim.2:4) en Hij is daarom ook een Redder van alle mensen (1Tim.4:10). Geen enkele (wan)prestatie van de mens kan daar ook maar enige invloed op uitoefenen. Zoals alle mensen als zondaren en stervelingen geboren zijn, zo is het een gegeven dat heel de mensheid gerechtvaardigd en levendgemaakt zal worden (Rom.5:18; 1Kor.15:22). Het is een bericht, een goed bericht! En dat geloof je of je gelooft het niet, maar het feit staat.

Wat heeft het christendom echter van deze boodschap gemaakt? Zeker, het woord genade (om niet, gratis) liet men staan… men hoeft ‘alleen maar’ een christen te worden. Maar juist in dat ‘alleen maar’ zit het venijn. ‘Christen worden’ maakt men tot voorwaarde dat God je Redder wordt. Daarmee heeft men een mededeling tot koopwaar gemaakt. De prijs die men vraagt mag dan gering zijn, maar gratis is het niet. Een beetje gratis, bestaat niet. Dat is “huichelarij van valse woorden”.

Het geloof of de trouw van GOD (Rom.3:3) is de grond waarop een mens gered wordt. HIJ belooft het en HIJ doet het. Ons geloof is slechts het kanaal of het instrument waardoor God redt (Rom 3:30; Gal.3:14,26).

Want in genade zijn jullie behouden, door geloof, en dat niet uit jullie zelf: het is het naderingsgeschenk van God, niet uit werken, opdat niemand roeme.
-Efeze 2:8,9-

Laat u niet misleiden door de Gehazi-truc. Van de heidense legeroverste Naäman lezen we dat hij van Godswege genezen was van melaatsheid. Gratis. De profeet Elisa wilde er beslist niets voor ontvangen. Maar de knecht van Elisa, Gehazi, dacht daar anders over. Hij ging de rijke generaal achterna en vroeg van hem slechts (!) een geringe vergoeding (2Kon.5:20). En dat werd Gehazi zwaar aangerekend. Gehazi verkocht wat “de man Gods” om niet had geschonken. Zo maakte Gehazi dat Israëls God onder de natiën in een kwaad daglicht kwam te staan. Tot op vandaag is deze truc van Gehazi, de core-boodschap van het orthodoxe christendom: bijna gratis…

Reageer op Facebook

Delen: