GoedBericht.nl logo
English Blog

hoezo doelmisser?

16-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Op GoedBericht.nl wordt onderwezen dat de goede GOD de Schepper is van het kwaad en alles gemaakt heeft voor zijn doel. Op dit, binnen de christelijke wereld unieke geluid, ontvang ik regelmatig reacties. Velen blijken er grote moeite mee te hebben dat ook het kwaad en de zonde deel uit maken van GODS plan. Opmerkelijk, want ze zouden zich juist zorgen moeten maken als het anders was! Stel u voor, dat de zonde een ‘bedrijfsongeval’ voor God was. Dan is al het het leed van zovele duizenden jaren geschiedenis, overbodig en voor niets. En hoe onzeker wordt ook de toekomst. Wie garandeert ons dat zo’n ongeluk geen herhaling zal krijgen in de nieuwe schepping? Enfin, een verklaard tegenstander merkte op in een rondschrijven n.a.v. een weblog:

Wanneer André de teksten uit Jesaja 45 en Spreuken 16 juist zou hanteren en als zijn uitleg de juiste zou zijn, als de Here alles gemaakt zou hebben voor zijn doel, dan is doelmissen iets wat niet bestaan kan. Een door God geschapen zondaar zou zijn doel niet missen als hij zou zondigen. Het is toch alles door God zo bedoeld? Hij heeft immers alles gemaakt voor zijn doel, zelfs die goddeloze voor de dag van het kwaad!?

Dit argument lijkt als twee druppels water op de suggestie van Paulus’ opponenten in Romeinen 9.

Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken?
Romeinen 9:19

De apostel had in het voorgaande uiteen gezet dat iemand als Farao, juist als machtig en ongehoorzame tiran een geschikt instrument was in GODS hand. GOD wilde zijn kracht bewijzen (9:17) en koos daarom dit heerschap. De tegenwerping die zo’n bewering oproept , is nogal voorspelbaar. Want als GOD met alles een doel heeft, wat heeft Hij dan nog aan te merken op zondaren? Dan bestaat er toch geen doelmissing? En inderdaad… van GODS kant is dat ook zo. HIJ heeft met alles een doel. De doelmissing ligt geheel bij het schepsel en is bovendien relatief. Wie niet luistert naar God, mist leven en zegen. En aangezien dit het doel is waartoe elk mens is geschapen, is de mens een doelmisser zolang dit doel niet is bereikt. Maar let wel: dat geldt voor de mens, niet voor GOD. Want de route die GOD gaat via zonde en dood is noodzakelijk om zijn genade en liefde te bewijzen. Niet alleen GODS doel is voortreffelijk, maar óók de weg die Hij gaat. De zonde is geen ‘bedrijfsongeval’. Prijst GOD! Paulus stelt vast aan het einde van een diepgaand betoog van drie hoofdstukken:

Want GOD heeft ALLEN onder ongehoorzaamheid BESLOTEN, OM Zich over ALLEN te ONTFERMEN.
Romeinen 11:32 

En dan barst hij los…

33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? 36 Want UIT HEM en DOOR HEM en TOT HEM zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen ! Amen.
Romeinen 11

Reageer op Facebook

Delen: