GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods high five

18-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

… omdat Abraham naar Mijn stem geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.
Genesis 26:5

anachronisme
N.a.v. de vorige weblog waarin ik aan de hand van Galaten 3 toonde, dat de wetgeving op Sinaï vierhonderddertig jaar na de belofte aan Abraham plaatsvond, kreeg ik een vraag  over het bovenstaande vers in Genesis 26. Wordt in die passage niet tot Isaak gezegd dat de wet, de geboden en inzettingen al wel degelijk aan Abraham bekend waren? Inderdaad, dat klopt. Maar… maak niet de fout om Genesis 26:5 in te vullen met een betekenis die het pas eeuwen later zou krijgen. Zo’n fout maken, noemen we een anachronisme. Stel, een tiener nu, leest in een boek uit 1900 over een maaltijd dat werd opwarmd en maakt daaruit op dat men toen al magnetrons had. Zo’n conclusie is een anachronisme: men vult een woord in met een betekenis die het toen nog niet kón hebben.

GODS verplichtingen
Sinds de dagen van Mozes kregen de woorden “geboden”, “inzettingen” en “wetten” voor Israël een specifieke betekenis. Het werd gekoppeld aan de wetgeving en het Sinaï-verbond. Maar in Abrahams dagen, ruim vier eeuwen eerder, kon daar nog geen sprake van zijn. GOD had een eed gezworen aan Abraham (26:3). Eenzijdig waren alle verplichtingen (=geboden, inzettingen en wetten) voor GODS rekening (26:4). Abraham had geluisterd en hij geloofde GOD. Hij nam in acht wat GOD beloofd had en zou vervullen (vergl. Rom.4:20).

vijf
Dat het in Genesis 26:5 inderdaad om GODS belofte(n) gaat, wordt geïllustreerd in het feit dat GODS woorden op VIJF verschillende wijzen worden benoemd:
1. mijn stem
2. mijn dienst
3. mijn geboden,
4. mijn inzettingen
5. mijn wetten.

VIJF markeert het getal van GODS belofte aan Abraham. Zowel Abram als Saraï kregen mét de belofte, ook ‘de VIJF’ van GOD: aan hun beide namen werd de VIJFde letter (‘hé’) toegevoegd. Abram werd AbraHam (Gen.17:5) en Saraï werd SaraH (Gen.17:15). Toen bij een eerdere gelegenheid, GOD Zijn verbond oprichtte met Abram en Hij geheel eenzijdig de verplichtingen op Zich nam, demonstreerde Hij dit bij VIJF geslachtte dieren (Gen.15:9). En terwijl Abram sliep sprak GOD Zijn belofte (Gen.15:12,13)…

Delen: