GoedBericht.nl logo
English Blog

het kwaad door God geschapen

04-01-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Op het forum wordt door een aantal anti-goedbericht-zendelingen met groot fanatisme bestreden dat God de Schepper is van het kwaad. Dit ondanks de duidelijke uitspraken daarover in de Schrift. Een greep:

“Opdat men wete, van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer. IK formeer het licht, en SCHEP DE DUISTERNIS; Ik maak de vrede EN SCHEP HET KWAAD, Ik, de HEERE, doe AL deze dingen.”
Jesaja 45:6,7

“Zie, IK ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar IK ben het OOK, DIE DE VERDERVER GESCHAPEN HEEFT OM TE VERNIELEN.”
Jesaja 54:16

“De HEERE heeft ALLES gemaakt voor zijn doel, ja, ZELFS DE GODDELOZE voor de dag des kwaads.”
Spreuken 16:4

“… DE DUIVEL ZONDIGT VAN DEN BEGINNE…”.
1Johannes 3:8

Als het gaat om de zonde van de mens wordt er gezegd: “van den beginne is het niet zo geweest” (Matteüs 19:8). In de bovenstaande tekst echter wordt van de duivel EXPLICIET gezegd dat hij wèl vanaf [den] beginne zondigt.

Iedere theologie die weigert te geloven, dat Gód de Schepper is van het kwaad, is gedwongen God tot de grootste ZONDAAR aller tijden te maken. Een MISSER die van te voren niet wist of niet incalculeerde dat het kwaad haar intrede zou doen in de wereld. Een God die het liet gebeuren dat Zijn plan verstoord werd. Een God ook die er uiteindelijk genoegen mee zal moeten nemen, dat velen van “de werken van Zijn handen” definitief van Hem vervreemd zullen zijn. En alsof dit alles nog niet erg genoeg is: als het in het verleden ooit zo vreselijk MIS kon gaan, wie geeft ons dan de garantie dat het in de toekomst niet opnieuw vreselijk MIS zal kunnen gaan???

De goedbericht-site stelt zich als eerste prioriteit “God als GOD te verheerlijken“. Als de GOD die alles beschikt en bij niets mis gaat. God wist wat Hij deed, toen Hij “de oude slang” schiep. Want juist door deze verderver te scheppen, creëerde God de noodzakelijke donkere achtergrond van zonde en dood, om het licht van zijn Liefde en Leven te laten schijnen!

Alleen wanneer God alles 100% onder controle heeft, kunnen we zeker zijn van het welslagen van Zijn ultieme voornemen, nl. om “alles in allen” te worden.

Delen: