GoedBericht.nl logo
English Blog

God Auteur van de zonde?

03-01-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Heftige discussies op het forum waren/zijn gaande over de vrije wil, voorbestemming, de oorsprong van het kwaad, Gods soevereiniteit, eindbestemming enz. Vanaf de allereerste aanvang heb ik op deze site grote nadruk gelegd op het feit dat God GOD is, d.w.z. “Die alles beschikt en bij wie niets mis gaat” (zoals ook op de voorpagina staat vermeld). Als dat zo is dan kan er natuurlijk niet zoiets bestaan als een ‘vrije wil’, d.w.z. een wil waarover God niet de beschikking zou hebben. Wat een schepsel ook wil, er is ÉÉN die aan de touwtjes trekt. Of zoals in Spreuken 16:9 staat geschreven:
“Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HERE bestuurt zijn gang”.

Deze waarheid roept altijd weer veel verzet op omdat de mens met deze erkenning van z’n voetstuk valt. We zijn geen wezens (lees: goden) die ons eigen lot bepalen, maar kleipoppetjes onder regie van de grote Pottenbakker.
Wie eenmaal weet Wie deze Pottenbakker is en wat voor m a g i s t r a a l Plan Hij aan het uitwerken is, die zou niet eens anders meer willen!

Eén dezer dagen werd ik door tegenstanders uitgedaagd om op m’n voorpagina te vermelden dat volgens mij God de Auteur van de zonde is. Ik ken dat verwijt. Wanneer je zegt te geloven dat er bij God niets mis gaat en dus dat de intrede van zonde en kwaad in deze wereld dus in overeenstemming was met Gods Plan, dan maak je volgens sommigen God tot zondaar. De waarheid is echter precies omgekeerd! Zonde = doelmissen. Als de aanwezigheid van de Tegenstander en het succes dat hij boekte, in strijd was met Gods Plan, dan heeft God doelgemist en zou Hij dus de ultieme zondaar zijn! Als daarentegen, God de Tegenstander heeft geschapen en van te voren ‘incalculeerde’ dat de mens van de verboden vrucht zou eten (met alle gevolgen van dien), dan gaat er bij Hem niets mis. Slechts God weet dat het kwaad in the end het ultieme goed zal hebben voortgebracht. Daarom is de aanwezigheid van het kwaad in deze wereld niet Gods schuld, maar Zijn verdienste!

Delen: