GoedBericht.nl logo
English Blog

het gelijk van NETUREI KARTA

14-07-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Vorige week vond bij het Internationaal Gerechtshof in den Haag een demonstratie plaats van een aantal leden van de beweging Neturei Karta (=wachters der stad). Een opmerkelijke gewaarwording, want als ultra-orthodoxe joden keren zij zich in niet mis te verstane bewoordingen TEGEN de staat Israël. Zij beschouwen het hele zionistische streven als een ongoddelijke provocatie van het beloofde herstel van Israël. Israël is om reden van ongeloof in ballingschap gegaan en alleen op basis van geloof zullen zij weer mogen terugkeren naar hun land om daar opnieuw een natie te vormen. Zó staat het in de Torah (o.a. Deuteronomium 30) en zó staat het in de profeten (o.a. Ezechiël 20). Van het huidige Israël valt dan ook geen enkel heil te verwachten, zo menen zij. Sterker, Israël is sinds decennia één van de onveiligste plekken ter wereld. Zij wijzen er ook op dat de joden tot 1948 een redelijk gerust bestaan hadden in de arabische en andere landen. Dit veranderde in één klap toen de joodse staat werd uitgeroepen. Haat en vervolging werden sindsdien hun deel. Zij hekelen ook het feit dat Israël zoveel agressie uitoefent tegen de Palestijnen. Zij menen dat Theodoor Herzl de (niet alleen joodse) wereld een buitengewoon slechte dienst bewezen heeft. Alle joden zouden moeten wachten op de komst van Messias i.p.v. het recht in eigen hand te nemen en militant een eigen staat op te richten. Op de site van deze beweging kunt u veel meer lezen over hun beweegredenen.

Hoezeer deze orthodoxe joden ook de haat en nijd van hun volksgenoten op de hals halen… ze hebben voor een groot deel gelijk. De oprichting van de joodse staat IS ook niet het door God beloofde herstel van Israël. Sterker: de huidige staat zal t.z.t. vernietigd worden, zo weten we uit de profetieën. DAT er in de eindtijd weer zo iets zou zijn als een ongelovige joodse staat is duidelijk genoeg voorzegd. Maar daarmee is dit fenomeen nog niet (het begin van) het beloofde herstel. Dat zijn twee TOTAAL verschillende zaken. Binnen waarschijnlijk niet al te lange tijd zal ook Babylon weer herbouwd worden. Maar betekent dat, dat we hallelujah moeten roepen zodra deze herbouw van start gaat? Integendeel, zou ik zeggen. Lees Openbaring 17 en 18. Jesaja schrijft (Jesaja 6:9-13) dat wanneer de tijd van Israël’s ongeloof eenmaal voorbij is, de steden in het land verwoest zullen zijn. Het bouwland zal een wildernis wezen. En er zal geen levende inwoner meer te vinden zijn. Elders lezen we dat wat van het volk nog overgebleven is, naar de woestijn zal zijn gevlucht. Dat alles is het decor van het dramatisch einde van de huidige staat Israël. Pas DAN en niet eerder, zal GOD het overblijfsel van Israël uit alle volken verzamelen en hen brengen in het beloofde land.

Zo spreekt de Here HERE: WANNEER Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. DAN zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik zal het doen.
Ezechiël 36:33-36

Delen: