GoedBericht.nl logo
English Blog

het bloed van Jezus Christus

20-11-2003 - Geplaatst door Andre Piet

… en het het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde. (1Johannes 1:7)

Hoe komt het dat het bloed van Jezus Christus ons vermag te reinigen van alle zonde? Het antwoord op deze vraag komt gewoonlijk hier op neer: Jezus stierf plaatsvervangend, zodat wij niet meer hoeven te boeten voor onze zonden. Orthodox als het klinkt, in de Schrift komen we deze gedachte niet tegen. Nergens lezen we dat Jezus Christus plaatsvervangend voor ons stierf. Het is ook onlogisch. De uitdrukking zou ter zake zijn, wanneer wij niet meer zouden hoeven sterven. Maar aangezien ook een gelovige nog sterft, is Jezus Christus kennelijk niet plaatsvervangend gestorven.

Zeker, de Schrift leert dat Christus “voor ons” stierf (1). Echter niet om ons voor de dood te behoeden, maar om ons vanuit de dood te redden! Christus stierf om “ten derde dage” de dood te overwinnen! Het is via deze weg dat Hij een einde maakt aan de dood en daarmee ook aan de zonde (2). Christus stierf inderdaad voor onze zonden, maar als Hij niet zou zijn opgewekt, dan waren we volgens Paulus nog steeds in onze zonden (3). Het bloed van Jezus Christus verwijst uiteraard naar zijn slachtoffer, oftewel, naar “het Lam dat werd geslacht”. Maar hoe kan een lam dat is geslacht, van zonde reinigen? Het antwoord luidt: omdat het geslachte Lam is opgestaan en dús leeft! (4) Dáárom is Hij in staat te reinigen! Het bloed van het Lam spreekt van het Slachtoffer… dat LEEFT! Wanneer we wandelen in het licht van deze Overwinnaar, zal dit aan ons bestaan gegarandeerd richting geven. Zoals het licht de duisternis verdrijft, zo reinigt de grote Levensvorst ons van alle zonde!

Voetnoten
(1) 1Korinthe 15:3; ; 2Korinthe 5:15
(2) 1Korinthe 15:56, 57
(3) 1Korinthe 15:3,17 
(4) Openbaring 5:6

Delen: