GoedBericht.nl logo
English Blog

Henk Binnendijk & goedkope genade (1)

08-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Op de website van CIP staat een interview met de voormalige EO-presentator Henk Binnendijk (1934). Ik kwam hem destijds regelmatig tegen want hij woont op nog geen kilometer afstand van ons huis in Rijnsburg. In interviews vertelt hij graag over zijn tuinhuisje waar hij dagelijks vele uren ‘stille tijd’ voor God reserveert. In het verslag van genoemd gesprek klaagt hij over “goedkope genade” en “een religie die niets kost”. Hij kritiseert…

… de verkondiging dat je alleen maar hoeft te geloven dat Jezus voor je zonden is gestorven om een kind van God te zijn. Dat is onzin, het is écht onzin. (…) Je moet je volledig onderwerpen en je hele leven overgeven aan God, dan pas ben je binnen en gaat het offer van Jezus een rol spelen.

gratis

Henk Binnendijk bestrijdt ‘goedkope genade’ met ‘dure genade’. Het resultaat in beide gevallen is: ‘genade’ die geen genade is. Want genade betekent: om niet. Genade is gratis en kost per definitie niets. ‘Een beetje gratis’ is onzin en wartaal. Dat is net zo dwaas als ‘een beetje zwanger’. Het verschil tussen goedkoop en duur kan flink zijn maar is vanuit dit perspectief nooit meer dan relatief en marginaal. Het verschil daarentegen tussen gratis en bijna gratis is principieel. Oftewel: het verschil tussen gratis en een kostprijs van 1 cent, is groter dan het verschil tussen 1 cent en een miljoen euro. Want of iets nu 1 cent of een miljoen euro kost, in beide gevallen hangt er een prijskaartje aan. En juist daarin verschilt gratis van niet-gratis.

allen

Wat genade is beschrijft Paulus in Romeinen 3:23 en 24:

Want allen zondigden, en hebben tekort van de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd, in de genade van Hem, door de verlossing die in Christus Jezus is.

Zoals allen zondigden, zo worden allen gerechtvaardigd. Logisch, want het is “om niet”. Jazeker, er is een prijs betaald. Een “losprijs voor allen”, zoals Paulus elders schrijft (1Tim.2:6). Daarnaar verwijst “de verlossing die in Christus Jezus is” ook. Dat is wat hij als eersteling aan het licht bracht in zijn opstanding: onvergankelijk leven. De prijs die hij voor dat Leven betaalde was zijn dood aan het hout van Golgotha. Immers, zonder sterven geen opstanding.

binnen of buiten?

Volgens Henk Binnendijk gaat het offer van Jezus pas een rol spelen als je binnen bent. Hij gaat er daarbij vanuit dat het offer van Jezus Christus (= de verrijzenis na zijn bloedvergieten!) eerst actie van de mens vereist. Ziedaar het prijskaartje dat Henk Binnendijk hangt (en christelijke religie in het algemeen) aan het Evangelie van Gods genade. Dat is ernstiger dan een misverstand, het is ronduit fataal. Want wie verkondigt dat niet ieder in de genade begrepen is, is volgens Paulus zelf, buiten de genade gevallen (Gal.5:4). Wie een mens uitsluit van het Evangelie, staat zelf buiten dat Evangelie. Dat is zeer zwart-wit, dat weet ik (Gal.1:6; Rom.11:6). Maar genade verdraagt zich nu eenmaal niet met zelfs de geringste bijdrage van een mens. Er valt niets aan toe- of af te doen. Genade sluit alle roem uit. Geen verdiensten, geen vrome werken – GOD neemt de verlossing voor zijn rekening: totaal en all-inclusive.


In mijn volgende blog ‘nog eens: goedkope genade‘ ga ik nader in op Henk Binnendijks argument van de kosten die verbonden zijn aan het volgen van Jezus.

Delen: