GoedBericht.nl logo
English Blog

hemelcentrisch model – interessante links

16-12-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Op de GoedBericht-site verdedig ik in enkele blogs en toespraken een wereldbeeld vanuit de Bijbel, waarbij het hemelruim zich in het midden van het (aard- en) wateroppervlak bevindt. Dus niet aan de buiten- maar aan de binnenkant van de globe. Inderdaad, dat is geen alledaagse visie…

Zeer recentelijk nog heb ik (al of niet terecht) moeite gedaan om de meer wetenschappelijke kanten van deze kwestie te belichten. Al realiseer ik me terdege dat daaraan twee grote nadelen kleven.

In de eerste plaats ben ik geen wetenschapper en claim dat ook allerminst te zijn. Ik ben niet meer dan een geïnteresseerde leek. En in de tweede plaats valt een ’technische’ benadering van dit onderwerp te ver buiten wat GoedBericht beoogt: de Schrift laten spreken. Toch neemt dat laatste niet weg dat er genoeg interessant materiaal voor handen is, waarin meer wetenschappelijke en filosofische aspecten van dit wereldbeeld aan de orde worden gesteld. Voor wie daarin interesse heeft zijn de onderstaande verwijzingen bedoeld. Voor wat het waard is. De lezer oordele zelf.

The Inversed Earth Hypothesis
Laat uitstekend zien hoe hemellichamen en licht zich ‘gedragen’ in een geïnverteerd wereldmodel. Richting het centrum dijt de ruimte exponentieel uit.

inversion-tool
Tool die toont hoe geometrische inversie in een cirkel werkt.

Inside Out Universe – The (Legitimate) Hollow Earth Theory
Boeiend artikel van een dame die zelf niet gelooft in een hemelcentrisch wereldbeeld, maar wel serieus de wis- en natuurkundige kanten van dit model benaderd. Spoiler: het model is wetenschappelijk noch te bewijzen, noch te weerleggen (wat trouwens ook geldt voor het copernicaanse model).

Turning the universe inside-out
In dit artikel wordt vooral ingegaan op de filosofische implicaties van hemelcentrische wereldbeeld.

SPACE and the Universe
Wolfgang Braun (Master of Physics) o.a. ook met een uitleg over zon- en maanverduisteringen. Dit citaat wil ik de lezer niet onthouden:

“Als men deze transformatie (lees: inversie) toepast op het Copernicaanse wereldbeeld, dan herkent men ineens een wereld die tot in de kleinste details overeenkomt met het drie niveaus wereldbeeld van de Bijbel. Relaties, gevonden door KEPLER en NEWTON, blijven behouden. De angstaanjagende afstanden van miljarden lichtjaren, de oneindige leegte en zinloosheid zijn verdwenen. Men herkent de hemel als de troon van God in het centrum van het universum!”

Hoogleraar kosmologie verdedigt hemel-centrisch model
Roman Ulrich Sexl [1939-1986] was hoogleraar kosmologie en Algemene Relativiteitstheorie aan de universiteit van Wenen; in deze lezing [1983] verdedigt hij, zonder er zelf in te geloven het hemel-centrische model als serieus kosmologisch alternatief en wijst hij o.a. op de wiskundige onmogelijkheid dit model (evenals het copernicaanse model) te weerleggen of te bewijzen. Hij onderwees dit wereldbeeld standaard in zijn colleges als optie. Overigens betreft dit een Google-vertaling van een oorspronkelijk Duits artikel.

Interview met Ab Klein Haneveld over de holle aarde
In het magazine ‘Francken Vrij’-magazine (2006) een interview met de bijbelleraar Ab Klein Haneveld over ‘de holle aarde’. Van hem vernam ik in ’83/’84 voor het eerst van dit bijzondere model.

The hollow earth: a maddening theory that can’t be disproved
OMNI Magazine October 1983

Delen: