GoedBericht.nl logo
English Blog

einde jaar 2022

30-12-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Met nog slechts één dag te gaan kunnen we inmiddels terugkijken op 2022. In deze blog wil ik mij vooral bepalen bij het werk van GoedBericht.

voorbij de coronacrisis

Gelukkig waren er dit jaar niet al te veel coronabeperkingen meer en hebben alle samenkomsten weer gewoon doorgang kunnen vinden. Niet dat wij ons van die beperkingen al te veel aantrokken, maar toch, aan sommige van de maatregelen viel nu eenmaal moeilijk te ontkomen. Slechts van een GB-conferentie en een GB-weekend is tot dusver nog niet gekomen, o.a. vanwege (toen) nog dreigende lockdowns en/of QR-verplichtingen.

Overigens, voor 2023 is wel weer een GB-weekend in Maarn gepland. Reserveer in uw agenda alvast het laatste weekend van juni. Meer mededelingen hieromtrent en de mogelijkheid zich op te geven volgen in de loop van januari.

Eén van de positieve kanten van de coronacrisis is geweest dat nu van alle (publieke) samenkomsten niet alleen geluidsopnamen worden gemaakt maar dat ze ook allen via de livestream worden uitgezonden. Je staat er niet dagelijks bij stil maar het was tot voor kort ongekend als particulier zelf een eigen ‘TV-station’ te beheren met nota bene een wereldwijd bereik! De website van GoedBericht ging van start in het jaar 2000 en al die jaren zijn er steeds betere technieken beschikbaar gekomen om “het Evangelie van Gods genade” te doen klinken. Want daar gaan we voor en geen optie willen we onbenut laten.

nog meer bereik

Over het bereik van GoedBericht valt trouwens nog wel meer te melden. Zo ziet u in onderstaande afbeelding statistieken over het bezoek aan de GB-website. Het afgelopen jaar waren er maandelijks gemiddeld 55.500 pageviews, 34.700 unieke bezoekers en 7.600 terugkerende bezoekers.

Ook de podcasts via RedCircle (en Spotify e.d.) vonden hun weg. Maar liefst 125.100 studies werden gedownload, dat is gemiddeld ruim tienduizend per maand! Hoewel de samenkomsten doorgaans goed bezocht worden, blijkt het daadwerkelijk bereik van de studies nog vele malen groter te zijn dan dat. “Geloof is uit gehoor”, zegt de Schrift, want “hoe zou men geloven zonder te horen?” (Rom.10:17, 14). De rest laten we met een gerust hart aan onze God over. Wij kunnen herauten en oren bereiken, maar slechts Eén is bij machte harten te bereiken. Hij roept degenen uit die Hij tevoren daartoe heeft bestemd (Rom.8:28-30).

samenkomsten

Met slechts twee uitzonderingen heb ik heel het jaar door elke zondag ergens een bijbelstudie mogen geven en regelmatig zelfs meerdere keren op één zondag. Twee keer per maand in Benthuizen, één keer per maand ‘op Urk’, en verder in Rotterdam, Den Haag, Zeewolde, Nieuw-Buinen en Epe. Verder waren daar nog de doordeweekse studies in Nunspeet en Rotterdam en in het voorjaar ook een viertal keren in Alkmaar. O ja, in de zomer heb ik ook nog een aantal studies mogen geven op een camping in Schoonloo (Drenthe). En dan laat ik de spreekbeurten die meer in de privésfeer gelegen zijn, zoals jubilea, bruiloften en begrafenissen, buiten beschouwing. In die categorie valt ook de ‘jongeren’-groep (van een man of vijfentwintig) in Rotterdam waar ik met veel plezier (interactieve) bijbelstudies mag geven.

online publicaties

Alle openbare samenkomsten worden vrijwel altijd nog dezelfde dag gepubliceerd op de website. Inclusief de powerpoint. Dat laatste is vaak een interessante optie voor degenen die niet in de gelegenheid zijn de studies te beluisteren maar wel in grote lijnen willen weten wat er besproken is en eventueel ook ‘de bonnetjes’ willen nazien.

Behalve deze studiesamenkomsten worden er dagelijks ook dagboekstukjes (Goed Belicht) geplaatst waarin ik in pakweg tweehonderd woorden een bijbeltekst toelicht. In 2022 heb ik zo vers-voor-vers de Romeinen-brief afgerond, heel de Galaten-brief besproken en inmiddels is ook al een deel van de Filippi-brief besproken. Deze ‘stukjes’ zijn niet bedoeld als een meditatieve peptalk maar hebben uitdrukkelijk het oogmerk van een toelichting op de tekst. Kort, krachtig maar terdege ook bedoeld om wijzer van te worden.

Daarnaast zijn er dit jaar ook nog zo’n vijfentwintig blogs geplaatst waarin wat uitgebreider op tal van Bijbelse en/of actuele zaken kon worden ingegaan.

schriftelijk materiaal

Vorig jaar zijn voor het eerst in samenwerking met stichting Evangelie om niet, een tweetal bijbelcommentaren van GoedBericht uitgegeven (over resp. de Efeze– en de 1-ste Korinthe-brief). In 2022 is daar (recentelijk) weer een nieuw boek aan toegevoegd: de alleen wijze GOD, dat een commentaar is op Romeinen-brief. Het is een dik exemplaar geworden van maar liefst 543 pagina’s. Evenals de eerder genoemde boeken betreft het een bundeling van alle dagboekstukjes die ik over het bewuste Bijbelboek heb geschreven. Het is in de boekhandel of via internet te bestellen.

Ook zijn er dit jaar weer een zestal brochures verschenen (eveneens in samenwerking met stichting Evangelie om niet).

Al deze brochures kunnen online worden gelezen, gedownload maar ook gratis worden besteld. Jazeker, ‘om niet’ staat hoog in ons vaandel!

medewerkers en ondersteuning

Het spreekt voor zich dat al dit werk lang niet allemaal slechts door mijzelf wordt gedaan. Zonder namen te noemen denk ik aan al diegenen die de zaal, het geluid, koffie, maaltijden, catering, boekentafels enzovoort regelen i.v.m. de samenkomsten die onder de vlag van ‘GoedBericht’ worden georganiseerd. Ik denk ook aan hen die hun huis of een andere ruimte daarvoor beschikbaar stellen. Of wat te denken van hen die proeflezen alvorens de boeken en brochures gepubliceerd kunnen worden? En niet te vergeten ook het transcriptiewerk waarbij lezingen worden omgezet in brochures. Ook denk ik aan het vertaalwerk waarin het ‘dagboek’ (Goed Belicht) maar ook blogs in het Engels worden overgezet.

Onder medewerkers van GoedBericht versta ik niet in het minst ook de velen die het Goede Bericht liefhebben en dit met metterdaad financieel ondersteunen. Want het feit dat u mij (principieel) nooit hoort vragen om geld betekent uiteraard niet dat er geen kosten zijn verbonden aan dit werk. Niet alleen de website, abonnementen en allerlei apparatuur kosten geld, een auto rijdt ook niet gratis en omdat ik dit werk fulltime doe, derf ik inkomsten van een salaris. Maar al die jaren zijn wij nog nooit, ik herhaal: nog nooit ook maar iets te kort gekomen, integendeel! Zonder ooit een verzoek daartoe te doen, zijn er velen die geheel vrijwillig bewijzen dat het doorgeven van het Goede Bericht hen ter harte gaat. Door financieel bij te dragen, delen zij in het Goede Bericht en daarom reken ik hen vanzelfsprekend als medewerkers. Petra en ik beschouwen dit als een bevestiging dat ‘GoedBericht’ geen eigen werk is en daarom danken we onze GOD en Vader dat Hij ons en vele anderen betrekt in dit machtig mooie werk!

voornemens

En zo heb ik in deze blog enkele belangrijke aspecten van het werk van GoedBericht de revue laten passeren. De arbeid aan correspondentie en bezoeken laat ik deze keer maar even buiten beschouwing. Nog steeds is het hart van alle arbeid het onderzoeken van de Schrift. En zo moet het ook blijven. Want dat Woord is een onuitputtelijke goudmijn dat voortdurend verrast met nieuwe bevindingen die het hart verheugen. Aan mij is het grote voorrecht vergund dit met u te delen. En wanneer het me gegeven is zal ook het komende jaar weer in dat teken staan.

een jaar dichterbij…

Wat 2023 ons gaat brengen is een verrassing. Ik ga niet speculeren maar dit ene is wel zeker: 2023 brengt ons weer een jaar dichterbij bij de terugkeer van Hem wiens komst aanstaande is. De termijnen van “twee dagen” (lees: tweeduizend jaar) sinds Christus’ heengaan en die van “zes dagen” (lees: zesduizend jaar) gerekend sinds Adam, verstrijken met rasse schreden. In het wereldgebeuren zien we het profetisch decor in aanbouw. Alles waarvan de profeten hebben gesproken wordt gereconstrueerd. Met in het middelpunt een ongelovige joodse staat dat Jeruzalem als hoofdstad heeft. Wanneer gaat in die stad weer een tempel komen? En wanneer zal Babylon in Irak haar rol in het Midden Oosten gaan vervullen? Om het financiële hart van de wereld te worden moet er (dunkt me) nog een gigantische monetaire en economische shift plaatsvinden. Hoe zal dat gaan? Geleidelijk of plotseling? Zullen we in 2023 al de eerste signalen daarvan opvangen? Zullen de Abraham-akkoorden verder worden uitgebreid. Of zijn daar eerst nieuwe verkiezingen in de VS voor nodig? Ik waag me niet aan voorspellingen maar verschillende scenario’s dringen zich als vanzelf aan mij op. We gaan het zien.

Er is nog een andere zekerheid. De ene GOD, Schepper van hemel en aarde heeft alles in zijn hand en niets gebeurt er bij geval. Hij is de grote Regisseur en zijn Woord staat onwankelbaar vast. Hij staat ervoor garant dat alles op zijn tijd en op zijn wijze tot een goed einde wordt gebracht. Voor niemand uitgezonderd. Met dat onovertroffen Goede Bericht gaan we vol vertrouwen 2023 tegemoet!!

Een hartelijke groet, mede namens mijn geliefde vrouw en onze kinderen waarvan we zoveel support mogen ontvangen.
-André Piet-

Delen: