GoedBericht.nl logo
English Blog

…. en heeft onder ons getabernakeld

03-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond (lett. getabernakeld) en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Johannes 1:14

In het evangelie naar Johannes wordt Jezus Christus voorgesteld als de Zoon van God. Maar voordat Hij als Zoon van God geboren werd uit Maria, bestond Hij reeds als ‘woord’, logos. Het woord waardoor alle dingen geworden zijn want God sprak en het was er. Hoe moeten we ons dit voorbestaan als woord voorstellen? Johannes vergelijkt de heerlijkheid van het vleesgeworden Woord met de tabernakel, waarin God woonde. Ook de tabernakel had een ‘voorbestaan’. God had immers op de berg aan Mozes een ontwerp of model  getoond  (Ex.25:9, 40; 26:30) en tot in detail over alles gesproken. Toen de tabernakel werd gebouwd, werd het ontwerp concreet en tastbaar. Zo is het ook met de Zoon van God. Toen Hij geboren werd, werd het Woord vlees. Alles in het Woord dat God tevoren gesproken had, getuigde van Hem. Reeds in het eerste woord dat klonk: “er zij licht!” had God Christus op het oog (2Kor.4:6). En toen Adam geschapen werd “in Gods Beeld” – was dat Beeld niemand minder dan de Christus die komen zou (2Kor.4:4; Kol.1:15). En zo gaat het verder, ook na Genesis 1. Alle geschiedenissen, personages, voorschriften, rituelen, enz. spreken van Hem. En niet te vergeten: de tabernakel zelf…

 

 

Delen: