GoedBericht.nl logo
English Blog

godslastering verbieden?

15-11-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Vandaag laaide in de media een discussie op naar aanleiding van uitlatingen van minister Donner om de strafwet op “smalende Godslastering” opnieuw serieus te nemen. De kans dat deze opmerking enige zoden aan de dijk zal zetten is overigens vrijwel nihil, want zelfs van collega’s binnen de regering kreeg de minister direct de wind van voren. Zoals te verwachten. Voor velen is het lastig wennen, maar de tijd is voorbij dat het christelijk volksdeel haar mening aan de bevolking kan opleggen. Nu de christenen zelf een minderheid zijn geworden mogen ze al lang blij zijn als het hen gegund is in volle vrijheid naar eigen overtuiging te leven en te spreken. Eén ding tekende zich meteen af: uitspraken als van minister Donner leiden vooral tot ergenis bij de meerderheid van de bevolking die massaal het godsdienstig juk van zich heeft afgeschud. Het is de dezelfde ergenis die Lot ooit opriep in Sodom. “Deze ene is als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen!”, zo riepen de boze stadsbewoners (Genesis 19:9). Pogingen om “de wet te stellen” zullen een averechts effect hebben. Minderheden verliezen daardoor hun goodwill in de samenleving.

Toen ik vanmorgen op de radio de motieven hoorde van de minister om de duimschroeven aan te draaien, viel me ook een kronkel in diens redenering op. Godslastering moet vaker strafbaar worden gesteld omdat het “de diepste overtuigingen van gelovigen kwetst”. Maar dat is absurd! Godslastering zou strafbaar moeten zijn omdat Gód gelasterd wordt. Punt. Maar nee, waar het om gaat, is dat het religieuze volksdeel gekwetst wordt.

De vraag dringt zich trouwens op wat Donner bedoelt met “godslastering”. Hoe definiëren we dat in een multi-religieus landschap? Gaat het om lastering van de enige God óf om iedere willekeurige godheid? In dat laatste geval zou ook de Bijbel per direct verboden moeten worden! “Alle goden der volken zijn nietsen”, staat in Psalm 96:5. Dat is lastertaal richting alle goden en tevens kwetsend voor alle afgodendienaars. Of wat te denken van Elia die op de Karmel spottend de draak steekt met de Baäl?
Ik ben benieuwd of de minister ook dergelijke taal wil gaan verbieden…

Delen: