GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods Zoon in kracht

21-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

… aangaande zijn Zoon, gesproten uit het zaad van David naar het vlees, naar geest der heiligheid door opstanding van doden vastgesteld Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here,
Rom.1:3,4 (letterlijker vertaald)

De meeste vertalingen geven bovenstaande zin niet correct weer. Meestal vertaalt men zoiets als: “… door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht” (NBG). Maar Paulus heeft het hier niet over Jezus’ eigen opstanding uit de doden. Hij spreekt over “opstanding van doden.

Van moeders kant was Jezus uit het zaad van David (1:3). Vanwege zijn verwekking uit heilige geest was Hij Zoon van God (Luk.1:35). De kracht van deze afkomst werd vastgesteld toen Hij doden deed opstaan. Overal waar Jezus in aanraking kwam met doden, daar wekte Hij ze op. Denk aan het dochtertje van Jaïrus en de jongeling van Naïn. En aan de geschiedenis van Lazarus. Vergeet ook niet de geopende graven van vele ontslapen heiligen op het moment dat Jezus stierf (Mat.27:51-54). De Romeinse hoofdman en anderen die dit zagen erkenden, diep onder indruk: “waarlijk deze was Gods Zoon“.

Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.
Johannes 5:21

Delen: