GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 1 letterlijk? (III) – de aarde

15-07-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Het tweede bewaar dat Ouweneel inbrengt tegen het letterlijk verstaan van Genesis 1, houdt verband met het werelbeeld. In een vorige weblog spraken we over het uitspansel, waarvan Ouweneel ten onrechte beweerde dat de Bijbel deze voorstelt als een metalen koepel. Vervolgens suggereert Ouweneel dat de aarde volgens de Bijbel een platte schijf zou zijn. Is dat zo?

Over wat de aarde volgens de Bijbel is, hoeven we niet te filosoferen en evenmin lang te zoeken, want reeds in het eerste hoofdstuk van Genesis, wordt het zwart op wit gedefiniëerd.

En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën.
Genesis 1:10 

Let op: de aarde is in de Bijbel niet de wereld inclusief de oceanen, maar uitsluitend het droge waarop we lopen. Het land dus. Zowel in de Hebreeuwse Tenach als in het  Griekse ‘nieuwe testament’ is het woord voor ‘aarde’  en ‘land’ identiek (resp. erets en gé). De aarde is het droge land waarop we lopen. Aangekomen bij de zee, hebben we dus het einde der aarde bereikt. Men heeft de Bijbel beticht (zie hierboven) van een primitief wereldbeeld, doordat ze spreekt van “de einden der aarde”. Daaruit geconcludeerde men dat de aarde als platte schijf werd voorgesteld, waarvan je kunt afvallen. Maar wie zulks beweert ontgaat domweg wat de aarde, volgens Gods eigen omschrijving is: het land, het droge. Het droge eindigt waar het water begint, oftewel, de grens van de aarde is de zee.

In de Bijbel is de aarde ook geen hemellichaam. De aarde bevindt zich “onder de hemel” (Gen.6:17). Als de Bijbel zegt dat de aarde vast staat, dan is dat geen astronomische uitspraak, maar eerder een seismologische. Een vaststaande aarde staat tegenover een aarde die wankelt of beeft (Ps.93:1). Een aardbeving dus.
Dat de Bijbel spreekt over “het rond der aarde” (Jes.40:22), bevestigt accuraat wat van de aarde bekend is: ze is cirkel/concex/concaaf-vormig. Moeilijker lijkt de uitdrukking “de vier hoeken der aarde” (een vierkante cirkel?), maar ook daar verschaft de Schrift zelf duidelijkheid. De hoeken hebben betrekking op de windhoeken: noord, zuid, oost, west.

Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden
Openbaring 7:1

Samengevat: in Genesis 1 is de hemel geen metalen koepel en de aarde is noch een planeet, noch een platte schijf. De aarde is het land.

Rest ons nog de laatste en verreweg spannenste kwestie: de wateren boven het uitspansel…

deel 1deel 2deel 3 – deel 4

Delen: