GoedBericht.nl logo
English Blog

gelovigen & ongelovigen

09-08-2013 - Geplaatst door Andre Piet

Een gelovige is iemand die gelooft. Zo’n bewering hoeft niemand te verbazen, want dat is wat het woord betekent. De vraag is altijd: geloven … wat of wie? Paulus spreekt in zijn brieven dikwijls over gelovigen en ongelovigen. Sommigen vinden dat je daar geen uitspraken over kunt doen omdat we niet in iemands hart kunnen kijken. Dat laatste is zeker waar. Maar hoe kan Paulus dan in zijn brieven over gelovigen en ongelovigen spreken en zo’n onderscheid maken? Heel simpel! Hij vertelde mensen “het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige GOD” (1Tim.1:11) dat hem was toevertrouwd. Er waren mensen die daar blij mee waren! Een boodschap van redding om niet, geweldig! Ziedaar: gelovigen! De meeste mensen echter geloofde hem niet. Dat zijn dus ongelovigen. Vriendelijke mensen misschien. Zeer godsdienstig vaak. Maar het Evangelie dat hij vertelde… nee, dat wilden ze niet. Of ze konden het niet geloven. Is het veroordelend om te spreken over “ongelovigen”? Nee, het is een vaststelling van een reactie: ongeloof. Hoe kom je er achter of iemand gelooft? Vertel het Evangelie… en je weet het!

Velen hebben de neiging om het begrip ‘gelovige’ uit te rekken. Om die kring maar zo groot als mogelijk te doen zijn. Niet doen. Het Evangelie, dat is ruim! Wat zeg ik? Het Evangelie is alles en allen omvattend! God is de “Redder van alle mensen” (1Tim.4:10) en zijn Zoon heet “waarlijk de Redder der wereld” (Joh.4:42). Geloof het of niet: Hij IS jouw Redder!  De meeste mensen weten dit niet omdat het hen nooit verteld is. Ze zijn niet zozeer ongelovig als wel onwetend. En er zijn er ook die het welbewust afwijzen. Vooral godsdienstige mensen die menen zelf iets aan hun redding te kunnen af- of toedoen. Zoals Paulus vaststelde: het Evangelie is voor Grieken een dwaasheid (absurd, onzin) maar voor Joden een struikelblok (1Kor.1:23). Elders noemt hij ze “vijanden van het Evangelie” (Rom.11:28). Nergens is de vijandschap tegen het Evangelie zo groot als juist binnen (orthodoxe) religie. Dat geldt ook (en juist!) voor de christelijke religie. Men is godsdienstig maar het Evangelie van genade is voor hen een afschuwelijke dwaalleer.

Tot besluit nog één tip: ga niet in discussie met godsdienstige mensen over de vraag of ze gelovig zijn. Dat leidt tot niets. Vertel ze liever het Evangelie!

Delen: