English blog

gelooft u sinterklaas?

05-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

5 (en officieel 6) december is de dag van Sint Nicolaas, ‘de goedheiligman’. Maar wist u ook dat deze Nicolaas van Myra, zo’n 1700 jaar geleden (in 325 AD) afgevaardigd werd naar het concilie van Nicea en vierkant achter de besluiten stond die toen genomen werden?

De reden van de bijeenroeping van dit concilie (o.l.v. de Romeinse keizer Constantijn!) was het standpunt van Arius uit Alexandrië, die Jezus Christus beleed als “de Zoon van God” maar verwierp dat Hij ‘God de Zoon’ is, zoals ene Athanasius beweerde. Het concilie van Nicea stelde zich achter Athanasius en verwierp Arius als ketter. Het is dit concilie dat aan de basis staat van de christelijke orthodoxie: hier werd de leer van de drie-eenheid officieel door de christelijke kerk geaccepteerd en Arius als ketter veroordeeld.

Het concilie van Nicea heeft formules geijkt zoals ‘één wezen, drie personen’, ‘God de Zoon’ en ‘drie-eenheid’. Daarmee heeft ze uitdrukkelijk en formeel afstand genomen van “de gezonde woorden” van de Schrift. Tientallen keren spreekt de Schrift van “God de Vader” maar nooit lezen we over ‘God de Zoon’. Het is volkomen terecht dat Arius daartegen protesteerde. Jezus Christus kán ook onmogelijk ‘God de Zoon’ zijn, want de Schrift verklaart bij herhaling: “er is één God, de Vader” (1Kor.8:6; Ef.4:6; Joh.17:3). En de Zoon is “beeld van God, de onzienlijke” (Kol.1:15). Gods Ikoon.

Het concilie waar Sint Nicolaas met overtuiging aan deelnam, verkettert degenen die vasthouden aan de woorden van de Schrift. Zoals in ‘de geloofsbelijdenis van Athanasius‘ reeds in het begin staat geformuleerd:

  1. Al wie behouden wil worden, heeft vóór alles nodig, dat hij het katholieke geloof vasthoudt.
  2. Wie dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan.
  3. Het katholieke geloof nu is, dat wij één God in de Drie-eenheid en de Drie-eenheid in de eenheid aanbidden…

En het document eindigt met deze verklaring:

40. Dit is het algemeen geloof. Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, kan niet behouden worden.

Als u lid bent van een orthodoxe kerk (Rooms Katholiek, Grieks Orthodox, Calvinistisch, Luthers, Baptist, Charismatisch, Pinkster, etc.) dan maakt het bovenstaande deel uit van de geloofsbelijdenis van uw kerk.

Het concilie van Nicea bekrachtigde definitief het afscheid dat de vroege kerk had genomen van het goede bericht zoals Paulus dit onder de natiën had gepredikt. Officieel nam men afstand van het monotheïstisch oergesteente van de Schrift. “Eén God, de Vader”, het was volkomen vanzelfsprekend voor de Joodse schrijvers van het Nieuwe Testament, maar in een paar eeuwen tijd hebben heidense invloeden het verdraaid naar ‘drie-eenheid’. Verkapt veelgodendom.

Het concilie van Nicea heeft trouwens nog een andere kwestie beslecht en de beide besluiten zijn tekenend voor de koers die toen werd ingezet. Nicea regelde ook de vaststelling van de Paasdatum. Nicea besloot dat Pasen gevierd moest worden op de eerste zondag in de lente, na volle maan. Pasen werd daarmee losgekoppeld van het Joodse Pesach. Zo sterk zelfs, dat al zou Pasen toevallig toch een keer samenvallen met Pesach (af en toe gebeurt dat), dat Pasen dan een week moet opschuiven. Tot op de dag van vandaag is dit de wijze waarop de Paasdatum wordt bepaald. Is dit niet ontstellend?! Jezus Christus stierf en stond op, tijdens het Joodse Pesach maar Nicea vaardigde het decreet uit dat Pasen daarmee niets van doen mocht hebben.

Het concilie van Nicea is één van de zwartste bladzijden in de kerkhistorie. Hier ontspoorde de christelijke kerk officieel en sindsdien dendert heel (!) de orthodoxie in dit spoor verder. Allen naar de eeuwige hel verwijzend, die niet in de leer van de drie-eenheid geloven… Het is maar dat u het weet.

U die dit leest, gelooft vast en zeker niet meer in sinterklaas. Maar een veel belangrijkere vraag rest: gelooft u sinterklaas?

engels

Delen: