GoedBericht.nl logo
English Blog

fatalistisch?

29-03-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image3

In de vorige blog betoogde ik dat GOD enerzijds alle mensen heeft bestemd tot leven en rechtvaardiging maar anderzijds slechts sommigen bestemd tot het eeuw-ige leven. Ik ontving n.a.v. deze blog een aantal reacties van mensen die meenden dat dit een fatalistische boodschap is. Zo schreef iemand uit Urk mij, dat het haar deed denken aan wat in veel kerken in haar woonplaats wordt onderwezen. ‘Het moet je gegeven worden’ en ‘je moet er toe voorbestemd zijn’, klinkt ook daar van de kansel. Ik kan me deze associatie voorstellen. Begrippen als voorbestemming of predestinatie en uitverkiezing hebben in de zwaar-reformatorische hoek een inktzwarte lading. Het overgrote merendeel van de mensheid wacht een eeuwige hel en verdoemenis waartoe men fataal oftewel noodlottig is voorbestemd. Vreselijk.

Hoe anders is het wanneer we het Evangelie leren kennen. Ook dan krijgen we te maken met voorbestemming, maar van een heel ander soort.

Zo dan, zoals [het] door één misstap
voor alle mensen tot veroordeling [komt],
zo ook door één rechtvaardigheid
voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.
-Romeinen 5:18-

Het eerste deel is op zichzelf genomen noodlottig. Er is immers geen ontkomen aan. We zijn allen op voorhand veroordeeld om als zondaar en sterveling ter wereld te komen. Geen mens op aarde die daarvoor heeft gekozen. Maar voor Paulus is dit trieste gegeven niet minder dan een schaduw van het Evangelie. Want wanneer één misstap onherroepelijk heel de mensheid veroordeelt, dan zal één daad van gerechtigheid ook daadwerkelijk  alle mensen rechtvaardigen. De vergelijking is perfect!

En wat de voorbestemming tot het eeuw-ige leven betreft (=het leven van de toekomende eeuw; Luc.18:30): ook dat is geen noodlot maar een bijzonder voorrecht. Als God uitkiest dan is dat nooit omdat de rest Hem niet zou interesseren, maar juist om de overigen te zegenen. Hij koos Abraham uit, opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Uitverkiezing is in de Schrift nooit exclusief (uit-sluitend) maar inclusief (in-sluitend).

De boodschap van het Evangelie confronteert de mens met een GOD die niet alleen de Schepper maar ook de Redder is van alle mensen. Om niet. Gelukkig degene die daarop blijmoedig ‘amen!’ mag zeggen!

Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard
(want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad),
dat wij onze hoop gevestigd hebben op
de levende God, die een Redder is van alle mensen,
speciaal van gelovigen
.
Beveel en leer dit.
1Timotheüs 4:9-11-

Reageer op Facebook

Delen: