GoedBericht.nl logo
English Blog

exclusief

01-07-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_10

Uitverkiezing is een Bijbels feit. Hoewel Paulus’ betoog van Romeinen 9-11 eindigt met een ‘eind goed, al goed’ (11;32,36) begint hij in hoofdstuk 9 met het feit dat God sommigen uitkiest.

11 Want toen de kinderen nog niet geboren waren
en goed noch kwaad hadden gedaan
(opdat het VERKIEZEND VOORNEMEN GODS zou blijven,
niet op grond van werken,
maar op grond daarvan, dat Hij riep),
12 werd tot haar gezegd:
De oudste zal de jongste dienstbaar zijn…

Ezau was van meet af aan voorbestemd om zijn jongere tweelingbroer dienstbaar te zijn. Dat was tot Rebekka gezegd (Gen.25:23) en nergens lezen we dat zij dit aan haar kinderen moest vertellen of dat zij Ezau hierover heeft geïnformeerd.

Lezen we een paar verzen verder in Romeinen 9 dan komen we Farao tegen. Voordat Mozes naar Farao ging, kreeg hij al te verstaan dat Farao niet zou luisteren. Sterker nog: God zou hem daartoe zelfs verhinderen.

En de JAHWEH zeide tot Mozes:
Nu gij gaat terugkeren naar Egypte,
zie toe, dat gij voor het aangezicht van Farao
al de wonderen doet,
die Ik in uw macht gesteld heb.
Maar Ik zal zijn hart verharden,
zodat hij het volk niet zal laten gaan.
-Exodus 4:21-

Ging Mozes met deze mededeling naar Farao? Nee! Voor Farao was slechts één boodschap bestemd: “Laat mijn volk gaan!”. Dat was de niet mis te verstane wil van God. Met wat Gods bedoeling hierachter was had hij helemaal niets te maken. Zulke geheimen deelt God slechts met zijn liefhebbers (vrienden). Mozes werd hiervan op de hoogte gesteld, niet Farao. Uitverkiezing en voorbestemming zijn machtige Bijbelse waarheden maar uitsluitend bestemd voor gelovigen. Dat we zijn “uitverkoren vóór de nederwerping der wereld” (Ef.1:4) schrijft Paulus in een brief aan gelovigen. Maar de waarheid die elk mens moet kennen is deze:

3 … God, onze Redder,
4 die WIL, dat alle mensen gered worden
en tot besef van waarheid komen.
-1Timotheus 2-

Alle mensen moeten weten dat God onze Redder wil dat alle mensen gered worden en ook daadwerkelijk de “Redder is van alle mensen” (1Tim.4:9-11). Dat is de all-inclusive waarheid waarmee we iedereen mogen confronteren. Geloven mensen dat, dan is voor hen de exclusieve boodschap dat God hen reeds had uitverkoren voor de nederwerping der wereld. Zodat “alle roem is uitgesloten”! Paulus vervolgt in 1Timotheüs 2:

5 Want er is ÉÉN GOD
en ook ÉÉN MIDDELAAR van God en mensen,
de mens Christus Jezus,
6 die Zich geeft tot een losprijs voor allen;
het getuigenis bij eigen gelegenheden.
7 En ik ben daartoe als een heraut en een apostel gesteld
(ik spreek waarheid en geen leugen)
als een leermeester van natien
in geloof en waarheid.
-1Timotheüs 2-

 

Reageer op Facebook

Delen: