GoedBericht.nl logo
English Blog

eu-charis en het geheim van vreugde

05-02-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

In de Griekse geschriften die ‘het Nieuwe Testament’ worden genoemd komen we heel dikwijls (in allerlei vervoegingen) het woord eu-charis tegen. Het wordt vrijwel altijd met ‘(be)danken’ vertaald. En terecht. Het Griekse woord is samengesteld uit ‘eu’ (=wel) en ‘charis’, dat is vreugde om niet, een gunst. Het Grieks laat heel fraai zien dat danken en vreugde aan elkaar gekoppeld zijn. Danken geeft vreugde. Dankbare mensen zijn blijde mensen. In de intermenselijke sfeer vinden we het normaal om te bedanken voor een gunst die ons wordt bewezen. Wie God kent vindt nog véél meer reden om te danken! Gezondheid, een dak boven het hoofd, eten en drinken, familie en vrienden, plezier in onze bezigheden enzovoort, zijn geen toevallige spelingen van het lot maar worden ons als gunst door God toebedeeld. En dus danken we Hem daarvoor! We tellen onze zegeningen en danken de Gever van dat alles.

Maar daar blijft het niet bij. Wie God als GOD erkent, d.w.z. de PLAATSER van alles, weet dat ook de negatieve dingen door Hem worden beschikt. Ziekte, pijn, moeite en leed gaan niet buiten Hem om. Hij geeft het een plaats in Zijn plan. Niet omdat GOD het kwade an sich wil, Hij is immers de goede GOD. Maar het kwaad is noodzakelijk om het grootste goed zichtbaar te maken. De minnen die wij nu zien zullen plussen blijken te zijn… plussen die nu nog niet af zijn! God is GOD en heeft ALLES  volmaakt onder controle. Wie dat beseft kan GOD danken in alles! En daardoor zelfs vreugde kennen in de grootste moeiten. Niets gebeurt voor niets.

In de wereld spreek men van ‘positief denken’ en men bedoelt daarmee: doen alsof alles positief is. Of eventueel: van alles iets positiefs proberen te maken. Maar wie God als GOD erkent en Hem in alles dankt (Rom.1:21) hoeft niet te doen alsof. Die hoeft ook niets te proberen. Voor hem is positief denken geen fake en evenmin mensenwerk. Het is de vanzelfsprekende waarheid! Alles IS positief omdat GOD alle dingen wél maakt (=positief, plus). Daarom danken we Hem en zijn we blij… in alles!

Reageren op Facebook

Delen: