GoedBericht.nl logo
English Blog

de Messias komt uit…

31-01-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Waar komt de Messias vandaan als Hij in de toekomst zijn troon zal vestigen in Jeruzalem? Vanuit de hemel, zult u zeggen. Mis! Volgens de profeten zal Hij vanuit Edom komen, d.w.z. vanuit het woestijngebied tussen de Dode Zee en de Rode Zee. In Jesaja 63 lezen we:

1 Wie is het, die VAN EDOM KOMT, in helrode klederen VAN BOZRA, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. 2 Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. 4 Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen.
(zie ook Jes.34:6)

Het is in het gebied van Edom (Edom betekent ‘rood’) waar de Heer zal afrekenen met de volken. Waarom daar? Omdat in deze woestijn ook het onderduikadres zal zijn van het gelovig overblijfsel van Israël (Openb.12:6). De naam Bozra, hoofdstad van Edom betekent ‘schaapskooi’ en het is op deze locatie dat de Heer de hele kudde van Israël zal bijeenbrengen. In “de woestijn der volken” zoals Ezechiël 20:35 het noemt. Micha 2 voorzegt daarover:

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israel. Ik zal HEN BIJEENBRENGEN ALS SCHAPEN VAN BOZRA, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. 13 De doorbreker trekt voor hen op; zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt voor hen uit, en de HERE aan hun spits.

Als de Heer zal verschijnen op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem (Zacharia 14), dan is dat niet om per direct plaats te nemen in Jeruzalem. Nee, Hij verschijnt bij Jeruzalem om een vluchtweg te creëren uit het land en naar de bergen in de woestijn (Zach.14:4). Naar Asel, dat ’ter zijde’ of ‘gereserveerd’ betekent. Waar anders dan in de speciaal gereserveerde plaats om zijn gehele volk bijeen te brengen? In Bozra, nabij Selah of Petra. Petra is de beroemde stad die in de rotsen is uitgehouwen en alleen toegankelijk is via een smalle weg en een enge poort… Enfin, het is vanuit het gebied van Edom dat de verzamelde kudde onder leiding van haar Herder naar het verwoeste land zal optrekken. Naar Jeruzalem! Via de route die al sinds duizenden jaren “de koninklijke weg” heet: The Kings Highway (Num.20:17). Hoe veelzeggend!

1_blog_13

Reageer op Facebook

Delen: