GoedBericht.nl logo
English Blog

einde jaar 2021 (2) – GoedBericht

31-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Terugkijken op een bijna voorbijgegaan jaar heeft iets van een afscheid. In de blog van gisteren blikte ik terug op het wereldgebeuren en plaatste dit tegen de achtergrond van de countdown van deze aeon. In deze blog wil ik graag het werk onder de vlag van ‘GoedBericht’ uitlichten en daarbij ook nog wat vooruitkijken.

een Goed Bericht!

Ik spreek van “het werk onder de vlag van GB” en die formulering klopt. Want de activiteiten daaromtrent houden me letterlijk dag en nacht bezig, zeven dagen per week. En toch, het voelt niet als werk. Alles wat ik in deze mag doen, vraagt van mij niet zozeer energie, het geeft me energie. En inspiratie. Elke dag beleef ik wat ik doe als een groot voorrecht. In mijn optiek is dat ook vanzelfsprekend. Ik mag immers uitkomen voor een boodschap die in elk opzicht en voluit een Goed Bericht genoemd kan worden. Zelfs het beste bericht in iemands stoutste dromen kan nog niet in de schaduw staan bij wat God in zijn Woord te melden heeft. De ene GOD die alles plaatst en bij Wie nooit iets misgaat, laat niet varen de werken van zijn handen. Door zijn Zoon die Hij als Eersteling uit de doden opwekte, is Hij de Redder van alle mensen en van de hele wereld!  Alsjeblieft! Daar kan niets en niemand tegenop.

beperkingen

Het is deze solide boodschap die ook in 2021 in allerlei toonaarden weer mocht klinken en doorgegeven kon worden. Zeker, ook het werk van GB had te lijden onder de beperkende coronamaatregelen van de overheid. Het jaarlijkse GB-weekend kon wederom geen doorgang vinden en ook de conferenties in Bilderberg-Garderen werden opnieuw geannuleerd. Ook diverse studieavonden konden soms niet doorgaan en momenteel is ook het buurthuis in Benthuizen om wille van de lockdown gesloten. Maar ondanks deze factoren van buitenaf, heeft GB de samenkomsten maximaal doorgang laten vinden. Inderdaad, GB doet niet mee met ‘het nieuwe normaal’ en heeft weinig op met de hypes en paniek van de mainstream media. Maar dat wist u natuurlijk al lang.

de website

Het werk aan de website bestond in de eerste plaats uit de dagelijkse rubriek ‘Goed Belicht’. Daarnaast verschenen er een kleine dertig blogs en wekelijks werden één of meerdere nieuwe lezingen geplaatst met zowel MP3’s (podcasts), powerpoints en video’s. Ook de bijbelavonden werden op deze wijze telkens kersvers aangevuld. Voor het eerst dit jaar werden alle bijeenkomsten uitgezonden via livestream. In het begin leverde dat soms nog wat technische problemen op, maar die behoren inmiddels voor het grootste deel tot het verleden. Zo nu en dan is de live-verbinding nog ‘een dingetje’ maar het terugzien van de video kan altijd. GB is sinds het begin van dit jaar in het bezit van een speciale livestream-camera en plukt ook allerlei vruchten van een eigen Vimeo-kanaal waardoor bijvoorbeeld ook direct kan worden uitgezonden via YouTube en Facebook.

tal van plaatsen

Twee keer per maand waren er de bijeenkomsten in Benthuizen, maandelijks die ‘op Urk‘ en daarnaast ook in Rotterdam, Den Haag, Nieuw Buinen, Zeewolde, Maarn, Lemele, Epe en Nunspeet. De drie laatstgenoemde plaatsen zijn voor mij nieuw. In het komende jaar hoop ik in Nunspeet de doordeweekse studies voort te zetten. Naast de maandelijkse bijbelavonden in Rotterdam. Ook is het de bedoeling dat op de laatste woensdagavond van de komende maanden ergens in de kop van Noord-Holland bijeenkomsten van start gaan. Nadere details daarover zult u binnenkort op deze website aantreffen.

uitgave van boeken

Nieuw is ook dat GB in samenwerking met Evangelieomniet.nl een tweetal boeken heeft kunnen uitgeven. Begin mei kwam  Ongekende Hoogte uit, een vers-voor-vers commentaar op de Efeze-brief (220 pag.). En een paar maanden later, in september, kwam het dubbel zo dikke Zielig Is Niet Geestig uit, een vers-voor-vers commentaar op de eerste Korinthe-brief. Beide boeken zijn gratis online te lezen of als PDF te downloaden maar zijn dus ook in boekvorm verkrijgbaar in de boekhandel of op internet. Marketingtechnisch is deze aanpak natuurlijk niet handig maar ik kan u zeggen dat verkoopcijfers ons niet boeien en sowieso wordt er geen cent aan verdiend. Het gaat om de verspreiding van Gods Woord en om niets anders.

Ook voor 2022 zijn er plannen om diverse boeken het licht te laten zien. O.a. een boek over typologie in Genesis en over de Bijbelse chronologie. Beide boeken zijn in voorbereiding. En als over een paar maanden de bespreking van de Romeinen-brief is afgerond, hopen we ook die serie in boekvorm uit te geven. Ook is er een boek in de maak over het Johannes-evangelie (gebaseerd op een serie bewerkte lezingen) onder de titel ‘leven in zijn Naam’ (zie hier de eerste aanzet).

uitgave van brochures

Niet alleen boeken maar ook brochures (bookazines) zijn dit jaar uitgekomen. Ook dat in samenwerking met Evangelieomniet.nl. Eerst in juni verschenen een tweetal brochures onder de titel ‘de zeventig boeken’ (deel 1 en deel 2). Deel 1 is het verslag van een interview van Wolter Brakshoofden met ondergetekende over de essentie van het Goede Bericht en het tweede deel een interview over de betekenis van de dood en opstanding van Christus.

In juli verscheen de brochure ‘geschikt voor in huis‘, een bewerkte toespraak over de zogenoemde ‘christelijke huisregels’ in Kolosse 3. In oktober verscheen vervolgens ‘waarom blindgeboren?‘, een bewerkte toespraak over de oorsprong van het kwaad. Dit aan de hand van de geschiedenis in Johannes 9. En ten slotte in december verscheen de brochure ‘model vaderschap‘ waarin ik in een toespraak dieper inga op wat het vaderschap van God inhoudt.

Al deze brochures zijn evenals de boeken, zowel fysiek te bestellen alsook (gratis) online of in PDF te lezen. Inmiddels zijn er ook alweer plannen voor het komende jaar om brochures uit te geven. Meteen in januari al één onder de titel ‘altijd blij en onbezorgd?!‘ Geweldig om te zien dat ook op dit vlak zoveel nieuwe initiatieven worden genomen!

buiten de website om

En dan zijn er ook nog allerlei activiteiten die min of meer onder de paraplu van GB plaatsvinden, maar waar u niet van op de hoogte wordt gehouden. Zo heb ik dit jaar zes keer tijdens uitvaarten het Goede Bericht mogen doorgeven en ook een keer tijdens een bruiloft. Uiteraard is dat alles privé en vandaar dat ik daar ook geen ruchtbaarheid aan geef op de website.

Nog steeds reserveer ik als het even kan wekelijks één dag in de week om bezoeken te brengen bij vooral ouderen of zieken. Of aan mensen die daar om de één of andere reden behoefte aan hebben en dit aangeven. Daarnaast besteed ik ook nog heel wat uren per week aan vragen die o.a. via het contact-formulier op de website, op mij afkomen. Dat kan over van alles en nog wat gaan. Persoonlijke vragen of problematiek en allerlei Bijbelse vragen. Maar ook kritiek (wat ik als gratis advies beschouw). Over het algemeen neem ik het reageren op zulke respons heel serieus op.

En dan zijn er nog allerlei bijeenkomsten die ik niet op de GB-agenda zet omdat ze een min of meer besloten karakter hebben. In die categorie vallen bijvoorbeeld maandelijkse bijeenkomsten van jongelui rond de dertig jaar. En een maand of wat terug was ik uitgenodigd om een paar spreekbeurten te doen tijdens een (besloten) jeugdweekend. Prachtig!

ondersteuning

Dit GB-werk is in de loop der tijd heel organisch gegroeid. Van kindsbeen af heb ik een liefde voor God en zijn Woord en onderzocht ik ook al jong de Schriften. Dat is nooit mijn keuze geweest, die liefde was er gewoon. Sinds 1988 spreek ik ook in heuse bijeenkomsten en vanaf 2000 kwam er de GB-website bij. De activiteiten namen me steeds meer in beslag en zo besloot ik iets minder te gaan werken, wat mede mogelijk werd gemaakt doordat mijn vrouw Petra de inkomsten door haar werk aanvulde. In 2009 werd Stichting GoedBericht op verzoek opgericht, om mensen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het GB-werk zodat ik maximaal tijd daarvoor zou kunnen vrijmaken. Nooit heb ik dit gepromoot omdat wij op het standpunt staan dat als dit de bedoeling is, dat God daar dan ook de middelen voor verschaft. Zo niet, dan is dat kennelijk niet de bedoeling. Noem het naïef, maar zo staan we erin. Gaandeweg kon ik steeds meer freelance werk (NT2) afstoten en sinds een paar jaren kan ik me honderd procent aan GB wijden. GB wordt breed gedragen en zonder dat er ooit geld wordt gevraagd, delen liefhebbers van het Goede Bericht spontaan via donaties in dit werk. Is dat geen demonstratie van wat een ‘community’ is en hoe ‘genade’ werkt? Zonder organisatie en verplichtingen. Het is volstrekt ‘om niet’ en het werkt echt! Wie anders dan onze God zouden we daarvoor de credits geven?

Dankbaar wil ik ook nog vermelden hoe velen ook op andere wijze hun steentje bijdragen aan dit werk. Aan de website (het vertaalwerk!), de werkzaamheden i.v.m. de samenkomsten, enzovoort. Ik noem maar geen namen, want ik zou onrecht doen aan degenen die ik dan vergeet.

En met deze dankbare vaststellingen wil ik dit eindejaarsblog graag afsluiten. Het gaat maar om één ding: het Goede Bericht zoals de apostel Paulus dit ooit onder de natiën verkondigde, in al zijn rijkdom te etaleren en uit te bazuinen. Met dat voor ogen gaan we ook 2022 tegemoet, in het hoopvolle besef: het BESTE komt nog!

Met een hartelijke groet van
André, Petra en de rest van ons gezin.

Delen: