GoedBericht.nl logo
English Blog

een verwijt als boemerang

30-03-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Wie vertelt dat God de Redder is van alle mensen, krijgt van ‘christelijke’ zijde een aantal standaard verwijten te horen. In het eerder besproken radioprogramma Heilige Huisjes passeerden enkele daarvan de revue.  Eén zo’n grief is, dat met zo’n boodschap “de ernst van het ongeloof” wordt ondermijnd. Het ontgaat degenen die dit verwijten, dat deze grief als een boemerang op henzelf terugkeert. Om te illustreren wat ik bedoel, geef ik een voorbeeld van een gesprekje, zoals ik dit meer dan eens meemaakte:

Ik: “Christus Jezus is Heer en Redder van iedereen”.
Christen: “Ja maar, je moet het wel geloven”.
Ik: “Geloof jij dat Hij een Heer en Redder is van elk mens”.
Christen: “Nee, dat geloof ik niet.”

Wie is hier de ongelovige?
Degene die hier zegt: “ja maar…”, had evengoed kunnen zeggen “nee want…”. Hij of zij suggereert instemming met de boodschap maar gelooft het zelf niet!

Het Goede Bericht is: Christus Jezus IS jouw Redder! Geloof dat.
De algemeen gehoorde variant is: ALS jij gelooft, WORDT Jezus jouw Redder.
Dit is een omkering van het Goede Bericht en daarom geen Goed Bericht. Want geloof wordt daarmee tot een werk gemaakt, een verdienste.
En laat nu juist dát ongeloof zijn (vergl. Rom.9:32).

 

 

Delen: