GoedBericht.nl logo
English Blog

één ding

24-08-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Succes in de wedloop, waarover ik deze week een paar keer eerder schreef, betekent afzien. Afzien in de letterlijke zin van het woord: wegkijken van alles om je heen om de focus op het ene doel. In Filippi 3 beschrijft Paulus tal van Joodse voorrechten waarop hij zich ooit beroemde (3:5,6). Nu achtte hij het slechts als vuilnis (3:8). Vanwaar die switch? Omdat hij zich realiseerde dat het slechts afleidt van “de superioriteit van de kennis van Christus Jezus” en dat een mens rechtvaardig is op grond van geloof alleen (3:9). Hoe verleidelijk blijkt het telkens weer, verwachting te hebben van eigen prestaties. Beweringen en leringen in die trant zijn de grote hindernissen in de wedloop van geloof. Van alle kanten probeert men je wijs te maken dat het om “vele dingen” in het leven zou gaan (zie ook Luc.10:42) en dat geloof alleen te simpel is. Dát is precies wat geloof in de praktijk tot een strijd maakt (2Tim.4:7). Paulus ging voor goud…

ÉÉN DING doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt (= al zijn Joodse trots) en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van naar boven is, in Christus Jezus.
Filippi 3:13,14

Paulus beroemde zich niet op zijn verleden en tobde niet over het heden. Hij probeerde niet… nee, hij keek eenvoudig vooruit én omhoog!

Reageer op Facebook

Delen: