GoedBericht.nl logo
English Blog

de zon gaat onder in de nacht

18-04-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

In het leven van Simson zijn diverse momenten aan te wijzen waarbij we gemakkelijk een negatief oordeel kunnen vellen over zijn keuzes. Dat begint al wanneer zijn hart als jongeman uitgaat naar een Filistijnse vrouw, geheel tegen de zin van zijn ouders. En wie zou Simsons ouders niet kunnen begrijpen? Hun bezwaren waren alleszins redelijk (Rich.14:3)… ware het niet dat hen iets belangrijks ontging.

Zijn vader en moeder wisten echter niet dat dit van de HERE was,
dat hij een voorwendsel tegen de Filistijnen zocht.
-Richteren 14:4-

Het oordeel van Simsons ouders was heel begrijpelijk en toch niet terecht. Simson was zich bewust van zijn roeping, nl. dat hij een begin zou maken met de verlossing van Israël (13:5). Simson geloofde en zo leefde hij. Dat is ook de reden waarom zijn naam wordt vermeld in de beroemde rij van geloofsgetuigen van Hebreeën 11 (vers 32). Zou het niet beter zijn, voordat we onze maatlat van fatsoen en moraal langs Simsons leven leggen, eerst te luisteren naar Gods eigen beoordeling?

Datzelfde geldt voor wanneer Simson later Delila lief krijgt. Hoe dom was Simson niet dat hij zijn hart aan deze dame verloor? Voor velen is dit de belangrijkste les uit deze tragische liefdesgeschiedenis. Ten onrechte. Want wat heeft Simson misdaan in zijn liefde voor Delila? Delila’s motieven waren duister. Zij verraadde hem en besloot hem voor veel zilverstukken te verkopen. Simson spotte in aanvang met Delila’s uitdagingen (Richt.16:15) en zijn antwoorden waren verkeerd, dat klopt. Maar bedenk dat Delila hem ook tot drie keer toe, de verkeerde vraag stelde (“waarmee moet gij gebonden worden?”). Pas wanneer ze zijn liefde ter discussie stelt (“hoe kunt gij zeggen: ik heb u lief?”) en doordringt tot de kern van de zaak (“waardoor is uw kracht zo groot?”), kán Simson niet langer zwijgen en vertelt hij haar zijn geheim.

De drie bindingen die Simson aanvankelijk voorstelde, waren slechts spot en spel. Maar nu hij zijn hart had blootgelegd voor Delila kwam het niet in hem op dat zij hem zou verraden. Noem het naïef, maar uit de geschiedenis blijkt dat wanneer Simson weer wakker wordt geroepen (“de Filistijnen over u!”), hij niet wist dat zijn Goddelijke kracht van hem was geweken (Richt.16:20). Hij was zich van geen schuld bewust. Zoals eerder zijn vrouw hem bij de bruiloft in Timna had bedrogen (Richt.14:16), zo herhaalde zich nu de geschiedenis. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders werd hij geschoren en als een lam werd hij ter slachting geleid (Jes.53:7). Het lijden dat Simson overkomt heeft onmiskenbare Messiaanse trekken. In zijn leven was geen binding zo sterk, of hij bleek altijd sterker te zijn. Maar het bekendmaken van wie hij was, werd hem fataal. Zijn liefde werd zijn dood. Liefde maakt blind, luidt het spreekwoord. Dat is in Simsons geval wel heel letterlijk waar geworden, want kort na het blootleggen van zijn hart werden hem de beide ogen uitgestoken (Richt.16:21). En zo kwam Simson in “het huis van de gebonden” terecht (Richt.16:21). Hoe wrang voor iemand die altijd alle banden losbrak.

Simson, wiens naam is afgeleid van de zon (sjemesj), ging ten onder in duisternis. De naam Delila is afgeleid van het woord voor nacht, laila. Simson werd gevoerd naar Gaza en zijn haar begon weer te groeien (Richt.16:20,21). Beide mededelingen zijn hoopvol. Want met zijn haargroei kwam ook zijn kracht weer terug. En is hij ook niet de man die ooit in de nacht de poorten van Gaza openbrak (Richt.16:2)? Zijn tegenstanders waren van plan bij het aanbreken van het morgenlicht hem te doden, maar juist toen bleek dat zij hem niet hebben kunnen vasthouden. Het embleem van Simsons overwinning had hij op de top van de berg  gebracht (Richt.16:3). Wat een schitterend type van Israëls Verlosser! De dood kon hem niet vasthouden (Hand.2:24) want Hij brak uit de poorten van het dodenrijk (Mat.16:18). En als Overwinnaar heeft Hij plaatsgenomen op de allerhoogste positie!

Reageer op Facebook

Delen: