GoedBericht.nl logo
English Blog

de waarheid maakt vrij

16-08-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_18

In Johannes 8 lezen we dat Jezus zijn toehoorders voorhoudt dat ze in zijn woord zouden blijven. Met als gevolg dat ze de waarheid zullen verstaan en de waarheid hen zal vrijmaken (8:31,32). Leugen verslaaft terwijl waarheid vrijmaakt. Het is algemeen bekend dat mensen verslavingen (b.v. van drank of drugs) in stand houden door leugen en bedrog. Die twee gaan hand in hand. De waarheid mag niet aan het licht komen. Het goede nieuws voor elke verslaafde is dat zodra men de waarheid onder ogen wil zien de ketenen van de slavernij worden verbroken. Dat is de kracht van de waarheid: het maakt vrij! Het is aan dit universele kenmerk van de waarheid waar Jezus aan refereert. Een paar verzen later maakt Hij duidelijk dat de waarheid de Zoon zelf is (8:36; 14:6).

Eerder in ditzelfde evangelie deed Johannes al een belangrijke uitspraak over de aard van de waarheid.

16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen,
ook genade voor (Gr. anti = in plaats van) genade.
17 Want de wet is door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
-Johannes 1- (St.Vert.)

Onder de wet van Mozes was Gods genade niet onbekend. Maar het was niet het leidende principe. Met de komst van Jezus Christus kwam waar reeds genade gevonden werd, een volheid van genade voor in de plaats (1:16). “Genade in plaats van genade”. En vandaar: “… de genade en de waarheid IS door Jezus Christus geworden”. Veel bijbelvertalingen geven hier weer: “… ZIJN  door Jezus Christus geworden”, maar dat is niet wat de tekst zegt. Johannes gebruikt het enkelvoud. Daarmee presenteert Johannes de genade en de waarheid niet als twee maar als één. De genade IS de waarheid! Onder de wet van Mozes werd Israël onder een eis gesteld waaraan ze niet konden voldoen. Maar door Jezus Christus, de opgestane Messias, is niet wet maar genade de waarheid geworden. God vraagt niet maar Hij geeft. En die waarheid (=genade!) zal u vrijmaken!

Reageer op Facebook

Delen: