GoedBericht.nl logo
English Blog

‘Big Pharma’ in de profetie

05-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

In de bijbelstudie-serie over het boek ‘Openbaring’, besprak ik in deel 36 de toekomstige rol van de stad Babylon (aan de Eufraat) en haar definitieve val. Babylon heeft vanaf de aanvang van deze aeon op belangrijke momenten een sleutelrol vervuld in de wereld. Op dit moment is Babylon (Hilla) slechts de hoofdstad van een provincie (Babil) in Irak maar volgens de Bijbelse profetie zal deze stad (binnenkort) de hoofdstad van de wereld worden. En vooral het centrum van wereldhandel en financiën.

Eén bijzonder aspect daarin wil ik in deze blog daar uitlichten. In Openbaring 18:23 lezen we (letterlijk vertaald):

En geen lamplicht zal meer in u schijnen (…). Want uw kooplieden waren de grootsten van de aarde want in uw farmacie raakten al de natiën verdwaald.

de grootsten van de aarde

Hier wordt de tragedie beschreven van een stad die in één uur compleet zal worden weggevaagd. Definitief. Let daarbij op het motief: “Want uw kooplieden waren de grootsten van de aarde…”. In de stad verbleven “de kooplieden” waarbij we kunnen denken aan handelaren, bankiers en industriëlen. Zij worden “de grootsten van de aarde” genoemd. Niet slechts ‘machthebbers’ zoals de meeste vertalingen weergeven, maar de overtreffende trap van groot: de grootsten. Dat betekent dat niet regeringen en presidenten maar het grote geld de macht uitoefent. De politici zijn slechts pionnen; achter de schermen regeert het geld. Daar vallen de echte besluiten. En politici mogen dat als PR-managers ‘verkopen’. Meer niet.

farmacie

Maar er is nóg iets bijzonders. Van Babylons kooplieden die worden omschreven als “de grootsten van de aarde” wordt één kenmerk uitgelicht. Het geeft ook de reden aan waarom de kooplieden “de grootsten van de aarde” waren. “… want in uw farmacie raakten al de natiën verdwaald”. Nee, deze weergave treft u niet in de gangbare vertalingen. Dat klopt. Daar lezen we gewoonlijk het woord ’toverij’. Maar ’toverij’ is slechts een afgeleide betekenis van het oorspronkelijke Griekse woord PHARMAKEIA. Daarin herkennen we onmiddellijk ons woord ‘farmacie’. De ‘Studiebijbel’ omschrijft dit Griekse woord als volgt:

Het zelfstandig naamwoord (vrl.) pharmakeia – ook wel pharmakia gespeld – betekent (1) ‘(het gebruiken van) geneesmiddelen of tovermiddelen’, (2) ‘vergiftiging’ en (3) ‘toverij, magie’.

De vertalers hadden in Openbaring 18:23 het woord gewoon onvertaald kunnen laten. Met hooguit een aanpassing aan onze uitspraak en spelling. Want is het juist niet de letterlijke weergave die de profetische spijker op de kop slaat?! “De grootsten van de aarde” zijn de kooplieden van de farmacie. Met recht Big Pharma! Steeds meer zien we de contouren hiervan zichtbaar worden. Er is geen industrie waarin zoveel geld omgaat als in de farmacie. Met ziekte als verdienmodel beheerst men de wereld.

follow the money

Nooit eerder in de historie van de mensheid is het gebeurd dat, zoals nu in 2021, heel de wereld een ‘medicijn’ moet worden toegediend. Nou ja, een vaccin in dit geval. Of nog beter: een experimentele genetische modificatie. Daarbij wordt niet slechts op wereldwijde schaal een product op de markt gebracht, maar via het centrum van de macht (WHO) wordt dit ook globaal aangestuurd.

Merk op dat de belangrijkste sponsor van de WHO geen regering of staat is, maar de Bill & Melinda Gates Foundation. Een van de rijkste instanties ter wereld en tevens in het bezit van een grote hoeveelheid aandelen in die bedrijven die momenteel de ‘vaccins’ leveren. Dat is geen beschuldiging of conspiracy, het is informatie van deze instanties zelf en publiek toegankelijk.

de macht van de farmacie

De Big Pharma levert niet alleen producten via de (inter)nationale machtscentra, ook de producten zelf worden aangewend als machtsmiddelen. Want iedereen wordt in de praktijk verplicht deze ‘vaccins’ te nemen. Het wordt ‘verkocht’ als vrijwillig, maar wie hierin niet meegaat wordt buitengesloten. Voor hen geen vaccinatiepaspoort en dus geen reizen, deuren van evenementen en andere publieke ruimten worden voor hen gesloten en zelfs de uitoefening van allerlei beroepen wordt onmogelijk gemaakt. Ongevaccineerden worden neergezet als een gevaar voor de samenleving. Dat is de macht van Big Pharma.

die al de natiën misleid

In Openbaring 18:23 lezen we ook dat in de farmacieal de natiën” verdwaald raakten. De NBG51 zegt: “… werden alle volken misleid”. Big Pharma wordt gelinkt aan (1) de “kooplieden” (geld), (2) “de grootsten van de aarde” (macht) en (3) misleiding van al de natiën. De misleiding vindt op globaal niveau plaats. Er staat: “al de natiën”, zeg maar gerust: de Verenigde Naties. Zij hebben hun Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en onder die paraplu hebben zij zowel de macht alsook het geld om iedereen te misleiden. Nu al. En men bedient zich daarbij van de mainstream media. Want het is één ding om met macht iets op te leggen, veel eleganter is het om de mensen daarin gewillig mee te krijgen. Propaganda en massa-beïnvloeding via kranten, tijdschriften, TV-kanalen, internet en vooral de social media (Facebook, Youtube, Twitter, enz.). En raad eens wat: al deze media zijn in hoge mate het eigendom van internationale concerns (“kooplieden”) die aandelen hebben in de farmacie. En zo is de cirkel weer rond.

De Big Tech (zoals Facebook, YouTube, Twitter) hebben de macht om onwelgevallige informatie te onderdrukken en te censureren. En zij doen dat voortdurend. Zelfs hun ‘fact checks’ met geclaimde objectiviteit, zijn vals en volledig onderworpen aan de belangen van de WHO en dus van Big Pharma. Denk bijvoorbeeld aan de recentelijk uitgelekte emails van Tony Fauci die, zo blijkt, weet had van allerlei feiten die officieel geloochend werden. Zo regeert de leugen door het ten onderhouden van de waarheid (Rom.1:18).

hoopvol & alert

Openbaring 18:23 beschrijft hoe al deze ontwikkelingen (Goddank!) zullen eindigen. Maar wees er op bedacht dat de globale macht en intriges van de (al of niet farmaceutische) leugen de komende jaren gigantisch zal worden. Niet om daar bang voor te zijn, want de waarheid wint altijd. Uiteindelijk. Juist dat besef maakt ons hoopvol maar ook alert en wakker zodat we ons niet laten inpakken door leugens die met schoonklinkende voorwendselen aan ons worden ‘verkocht’.

Delen: