GoedBericht.nl logo
English Blog

de Heer waardig wandelen

18-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet

In Kolosse 1:10 schrijft Paulus over “de Heer waardig wandelen”. Wat bedoelt Paulus daarmee? Het woord “waardig” hebben we letterlijk te nemen: iets dat past bij de waarde van. “De Heer waardig wandelen” is een wandel waarin zijn waarde gedemonstreerd wordt. Dit veronderstelt dat we de Heer waarderen, d.w.z. Hem naar waarde weten te schatten. Dat past ook in de context waarin Paulus deze zin optekent. Hij bidt voor de Kolossers (vers 9) dat ze met het besef van zijn wil vervuld mogen worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht, met als doel “de Heer waardig te wandelen”. Het begint dus met kennis en daaruit voorvloeiend besef (Gr. epi-gnosis). De wandel waar Paulus van spreekt is geen moralistische aansporing: een gedrag dat voor het oog keurig en netjes is. Nee, het gaat juist over over de binnenkant: iedere stap in het besef van ZIJN waarde. Met beide voeten weliswaar op de grond maar met het HOOFD in de hemel! Deze laatste opmerking is uiteraard dubbelzinnig. Het betekent: we wandelen met opgeheven hoofd. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Maar zo’n formulering ontleent juist zijn betekenis aan het feit dat het HOOFD, de Eerste, dat is Christus, letterlijk en fysiek boven is. Paulus roept niet voor niets in deze brief op om “te bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods” (Kol.3:1).

Een opgewekt (!) leven, is niet mogelijk wanneer we ons blindstaren op de dingen hier op aarde. Want die deprimeren vooral. Met het HOOFD omhoog beseffen we dat dáár ons leven is en dat de overwinning op de dood een feit is. Inderdaad, verborgen. Daarom zoeken we ook de dingen die boven zijn. Want ze  liggen niet op straat en het staat ook niet vermeld in de headlines van het nieuws. Maar dat maakt het feit er niet minder om. Het wachten is nog op het moment dat Christus, die ons leven is, zal verschijnen in heerlijkheid (Kol.3:4). Een heerlijkheid waarin uiteindelijk elk schepsel zal delen (Kol.1:20).
Wat geweldig om met zo’n vooruitzicht altijd met ons HOOFD in de wolken te lopen!

 

 

 

Delen: