GoedBericht.nl logo
English Blog

de goede God, Schepper van het kwaad

03-07-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Op het forum wordt keer op keer de boodschap van de Goedbericht-site bestreden met de bewering dat als God de Schepper zou zijn van het kwaad, Hij onmogelijk een goede God kan zijn. Men vergeet dan in de eerste plaats dat het God Zelf is die plechtig verklaart de Schepper van licht en duisternis, vrede en kwaad te zijn (Jes.45:7). In de tweede plaats vergeet men dat een goede God het kwaad (pijn, moeite, dood, zonde, etc) wel degelijk kan in plannen en creëren als dit noodzakelijk is voor Zijn goede doel. Een chirurg snijdt ook met een levensgevaarlijk mes en brengt ernstige verwondingen toe aan z’n patiënt. Toch is de patiënt de chirurg daar dankbaar voor (als die ze z’n werk ten minste goed doet… ). Het goede doel heiligt immers zulke kwade middelen.

Feit is dat kennis van het goede niet los van kennis van kwaad verkrijgbaar is. Al vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel wordt ons dit duidelijk gemaakt. De boom in de hof heette niet voor niets “de boom van kennis van goed én kwaad” (Gen.2:17). Besef van God goedheid, genade, liefde en kracht heeft een donkere achtergrond nodig om te schitteren. Velen staren zich blind op de duisternis van het kwaad, en hebben niet in de gaten dat ‘de min’ die zich gruwelijk manifesteert in onze wereld (het kwaad) in werkelijkheid ‘een plus’ is die nog niet af is. Uiteraard wil God het kwade op zichzelf niet. Maar het is noodzakelijk voor de realisering van Zijn ultieme doel. Ga er maar gerust van uit dat als het kwaad niet absoluut noodzakelijk zou zijn geweest, dat de goede God het beslist geen plaats had gegeven in Zijn schepping.
Dank en verheerlijk deze God op uw blote knieën dat er voor Hem NOOIT iets is mis gegaan!

Delen: