GoedBericht.nl logo
English Blog

de gelukkige GOD

11-11-2010 - Geplaatst door Andre Piet

…. volgens het evangelie der heerlijkheid van DE GELUKKIGE GOD , dat mij is toevertrouwd.
Paulus in 1Timotheüs 1:11 (Telos-vertaling)

Leg eens aan iemand de vraag voor, wat hij of zij denkt bij het woord ‘God’. Hoe vaak zal het voorkomen dat je het antwoord krijgt, dat God gelukkig is? En toch is dat precies de wijze waarop de “apostel der heidenen” in zijn Evangelie (=Goed Bericht), GOD typeert. Helaas hebben de meeste vertalingen dit weggemoffeld met de weergave “de gezegende God” of “de zalige God”. Ten onrechte, want achter ‘gezegend’ en ‘zalig’ gaan andere Griekse woorden schuil. In 1Tim.1:11 gebruikt Paulus het woord ‘makarios’, zoals dat b.v. ook voorkomt in Hand.26:2 waar Paulus zegt: “ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa…”. Eigenaardig dat zowel de St.Vert. als de NBG-vert. het Griekse ‘makarios’ hier wel correct weergeven (zoals b.v. ook in 1Kor.7:40). Maar waarom dan niet in 1Tim.1:11? Schrokken de vertalers wellicht terug om God GELUKKIG te noemen?

In religie, ook in de christelijke variant daarvan, wordt God getekend als boos en gefrustreerd. Ooit in de aanvang (zo is het idee), werden Gods plannen gedwarsboomd doordat schepselen van Hem in opstand kwamen. Daar liet God het weliswaar niet bij zitten maar de schade is onherstelbaar. Een groot deel van zijn schepping is reddeloos verloren en zal tot in alle eeuwigheid in de hel moeten verblijven. Klinkt niet erg happy, vindt u wel?

Hoe anders is de GOD die Paulus in de wijde wereld predikte! Een GOD die “in alle dingen werkt naar de raad van Zij wil” (Ef.1:11). Die niet verrast werd door de rebellie van Zijn creaturen maar die “allen onder de weerbarstigheid heeft besloten…”. Waarom? “… om Zich over allen te ontfermen” (Rom.11:32). Het kwaad in de wereld is geen ‘bedrijfsongeval’. De schepping is aan de ijdelheid onderworpen, “niet vrijwillig, maar om HEM die haar daaraan onderworpen heeft” (Rom.8:20). Hoe is het kwaad en al het lijden in de wereld te rijmen met Gods liefde?, zo luidt de prangende vraag sinds mensenheugenis. Het antwoord is: het rijmt aan het eind. De goede GOD weet wat Hij doet en “verkondigde reeds van de beginne, de afloop” (Jes.46:10). Kennis van goed is niet verkrijgbaar zonder kennis van kwaad. De boom die God Zélf in het midden van de hof plaatste, heette niet voor niets “de boom van kennis van goed én kwaad”. Geen enkele scriptschrijver kan zonder kwaad (leed, tranen, falen, moeite, schuld, etc.) om tot een goed verhaal te komen. Met de Goddelijke Auteur en His Story is dit niet anders. Hij is de ene GOD d.w.z. Degene die alles en iedereen volgens Zijn plan een plaats geeft. Alles is volmaakt onder Zijn controle en al wat Hij onderneemt gelukt Hem (vergl. Ps.1:1,3). Daarom is Hij “de GELUKKIGE GOD” en daarmee óók de Bron van alle werkelijke vreugde en geluk, voor een ieder die Hem kent!

Daarom beste lezer, in welke omstandigheid u of jij ook verkeert… “don’t worry, be HAPPY”!

—————————————-

P.S.
Pas bij plaatsing realiseerde ik me dat deze blog werd geplaatst op 1111 (even over 11 uur). En ze gaat over 1Tim.1:11 (en trouwens ook over Efeze 1:11). Nauwelijks kan de één prominenter in beeld komen.
Ode aan de ENE GOD!

Delen: