GoedBericht.nl logo
English Blog

wie is “de enige waarachtige God”?

12-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

In Johannes 17 lezen we het indrukwekkende gebed dat de Zoon bidt, vlak voor hij naar de Olijfberg vertrekt om gevangen genomen te worden (Joh.18:1). Hij begint met…

Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader de ure is gekomen…
Joh.17:1

En vervolgens…

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U (=Vader) kennen, DE ENIGE WAARACHTIGE GOD, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Johannes 17:3

Hier is het Jezus zelf die zijn Vader “de enige waarachtige God” noemt. Zichzelf duidt Hij aan als degene die door “de enige waarachtige God” gezonden is.

Men heeft deze ondubbelzinnige statement willen ontkrachten door een uitspraak, aan het slot van de eerste Johannes-brief.

Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
1Joh.5:20

Men redeneert dan: het zinsdeel “dit is de waarachtige God…” behoort taalkundig te slaan op degene die zojuist genoemd was en dus is Jezus Christus de waarachtige God… Dat zou dan in flagrante strijd zijn met de eerder geciteerde woorden van Jezus zelf. En bovendien, hoe kan Jezus “de waarachtige God” zijn, als de voorgaande zin hem juist de Zóón van de Waarachtige noemt?

Maar dan de redenatie zelf, is die solide? Laten we haar eens toepassen op een tweetal eerdere passages, waar we eveneens de woorden “dit is…” tegenkomen.

Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
1Johannes 2:22

Als de woorden “dit is” moeten slaan op het direct voorgaande, dan zou Jezus Christus zelf de antichrist zijn…!
Nog een voorbeeld:

… iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist…
1Joh.4:3 

Ook hier maakt het verband duidelijk dat de woorden “dit is…” niet slaan op God, maar op “iedere geest die Jezus niet belijdt”.
Gaan we met dit in gedachte wederom naar 1Joh.5:20:

Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

… dan is het volstrekt helder dat Johannes’ woorden in volmaakte harmonie zijn met de woorden in zijn evangelie-beschrijving (Joh.17:3). De enige waarachtige God is Hij die we hebben leren kennen door zijn Zoon. En dat is ook de essentie van het eeuw-ige (aeonische) leven.

 

Delen: