GoedBericht.nl logo
English Blog

de ekklesia ten huize van…

03-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Van ekklesia’s (gemeenten) die Paulus aanschrijft in zijn brieven, hebben velen een vertekende voorstelling. Al wat men tegenwoordig met ‘gemeente’ associeert, wordt geprojecteerd in deze ekklesia’s: een formele gemeenschap met een bestuur en statuten, die zondags bij elkaar aanschuift in de kerkbanken. Niet dus. Wat hun plaats van samenkomen betreft: van de ekklesia in Rome lezen we dat ze samenkwam in het huis van Prisca en Aquila (Rom.16:5). Toen dit echtpaar korte tijd daarvoor in Efeze woonde, kwam de ekklesia aldaar ook in hun huis bijeen (1Kor.16:19). De ekklesia in Kolosse kwam bijeen ten huize van Philémon (Phm.:2). De ekklesia te Laodicea trof elkaar in het huis van Nymfa (Kol.4:15).

Overal waar mensen geroepen werden door het Goede Bericht, zochten ze elkaar als vanzelfsprekend op. Primair gewoon thuis. Het enige wat daarvoor nodig is, dat iemand zijn of haar huis daarvoor open stelt. Geloofsgemeenschap is in de Bijbel geen kerkelijk instituut, maar een realiteit die overal beleefd wordt waar gelovigen elkaar vinden. Om samen de Schrift te onderzoeken (Hand.17:11), om samen te eten (1Kor.11:33), om elkaar op te bouwen, elkaar aan te moedigen, God te danken, etc.

Delen: