GoedBericht.nl logo
English Blog

de ekklesia te Kolosse

07-01-2013 - Geplaatst door Andre Piet

hier bevond zich ooit de stad Kolosse

In Rijnsburg heb ik een serie bijbelstudies mogen geven (zinsdeel voor zinsdeel) over de brief van Paulus aan de Kolossers. Nog één studie te gaan en dan is de bespreking compleet. Afgelopen donderdag ben ik n.a.v. het laatste deel van de brief wat dieper ingegaan op de achtergronden van de ekklesia in Kolosse. Ik  wil daar in deze blog nog eens op inzoomen. Het is intrigerend om een wat concreter beeld te vormen van hoe deze ekklesia ontstaan is en de personen die daarbij betrokken waren.

images20

Epafras

De ekklesia in Kolosse was niet ontstaan door Paulus’ prediking (Kol.2:1) maar door het woord van genade dat ene Epafras daar in waarheid had gesproken (Kol.1:6,7). Deze Epafras was een bekende van Paulus, een Kolosser en een gewaardeerd medewerker van de apostel (Kol.4:12). Nadien is hij bij Paulus in gevangenschap terechtgekomen (Fm.1:23) en worstelde in gebed enorm om de ekklesia te Kolosse standvastig bij het gepredikte woord te houden (Kol.4:12,13) zodat zij zich niet op sleeptouw zouden laten nemen door dreigende  invloeden van ijdele filosofie en traditie (Kol.2:8) .

Onesimus en Filemon

Een andere bekende naam in de ekklesia te Kolosse is Onesimus (Kol.4:9). Samen met Tychikus zou hij hij Paulus’ brieven aan de ekklesia’s te Kolosse en Laodicea overhandigen (Kol.4:7-9; 4:16). Onesimus was een slaaf van Filemon (Fm.1:16) maar weggelopen of weggestuurd bij hem (Fm.1:11). Onesimus kwam in aanraking met Paulus die in gevangenschap was, en werd gelovig (Fm.1:10). Zijn heer Filemon was al eerder een gelovige medestander van Paulus (Fm.1:1) samen met zijn huisgenoten Apfia (zijn echtgenote?) en Archippus (hun zoon?; Pm.1:2; Kol.4:17). In de brief van Paulus aan Filemon lezen we hoe Onesimus door Paulus naar zijn oude adres wordt teruggestuurd met het verzoek aan Filemon om hem te ontvangen, nu niet meer als slaaf maar als een geliefde broeder (Fm.1:16). Het ging Paulus aan het hart om Onesimus terug te sturen, omdat hij van grote waarde was in zijn gevangenschap en voor het Goede Bericht (Pm.1:13). Maar Paulus wilde niet buiten Filemon om, Onesimus bij zich houden. Hij biedt Filemon aan om eventuele schade i.v.m. Onesimus voor zijn rekening te nemen. Hoe dat ook zij, behalve dat Onesimus de Kolosse-en Laodicea-brief (= de zogenaamde Efeze-brief?) met zich meenam, had hij dus ook Paulus’ persoonlijke brief aan Filemon bij zich.

ekklesia in huis

Het huis van Filemon, Apfia en Archippus diende als onderkomen van de ekklesia te Kolosse (Fm.1:2). Hoe groot we ons dit gezelschap moeten voorstellen is onbekend, maar aangezien men in een huis bijeenkwam, zal ze zeker niet meer dan enkele tientallen personen hebben omvat.

Het is buitengewoon leerzaam om te zien hoe ekklesia’s in Paulus’ dagen ontstonden. Het Woord werd gepredikt en wanneer in een plaats enkelen gehoor daaraan gaven, was daar een ekklesia.  Het woord ekklesia betekent ‘uit-geroepen’. Een organisatie wordt opgericht of gesticht (inclusief bestuur en statuten) maar een ekklesia wordt bijeengeroepen.

 

Reageer op Facebook

Delen: