GoedBericht.nl logo
English Blog

de Eerste en de Laatste?

08-11-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images19

Twee keer in het boek Jesaja noemt God zichzelf “de Eerste en de Laatste (44:6; 48:12). Een treffende aanduiding van GOD die in absolute zin het begin van alles is. Hij heeft geen begin maar Hij is het begin. En alles komt ook weer bij God terecht, zodat Hij ook met reden de Laatste is. “UIT Hem, door Hem en TOT Hem zijn alle dingen”, zegt Rom.11:36.

Maar niet alleen van God wordt gezegd dat Hij de “de Eerste en de Laatste” is, ook van Jezus Christus wordt dit drie keer in het boek ‘Openbaring’ gezegd.

En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten;
en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide:
Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,
en de levende, en Ik ben dood geweest,
en zie, Ik ben levend…
-Openbaring 1:17,18-

Dit zegt de Eerste en de Laatste,
die dood geweest is en levend geworden…
-Openbaring 2:8-

Ik ben de alfa en de omega, de Eerste en de Laatste,
het begin en het einde.
-Openbaring 22:13-

Hoe kan de Zoon van God, die verwekt werd door God de Vader, zich eveneens “de Eerste en de Laatste” noemen? Een Zoon kan toch per definitie niet de Eerste zijn? Is het misschien omdat Jezus Christus namens zijn God en Vader spreekt? De Zoon is immers het “Beeld van de onzienlijke God” (Kol.1:15) en representeert Hem. Spreekt Hij als woordvoerder van Hem die “de Eerste en de Laatste” is?

Een andere verklaring is dat de Zoon als schepsel zowel de eerste als de laatste is. Kol.1:15 zegt dat Hij “de eerstgeborene van elk schepsel” is, d.w.z. de Zoon neemt de eerste plaats in onder alle schepselen (vergl. Ps.89:28). De reden die Paulus noemt is dat God door Hem alle dingen geschapen heeft (Kol.1:16). Het is Johannes die dit in de proloog van zijn evangelie uitlegt. “Alle dingen zijn door het woord geworden…” (Joh.1:3). Immers, “God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er” (Ps.33:9). En dit woord (logos = expressie van een gedachte) werd later vlees (Joh.1:14). De Zoon is het vleesgeworden woord van de Schepper en vandaar: “de eerstgeborene van elk schepsel”.

Maar daar blijft het niet bij. Kolosse 1:18 vervolgt met:

… Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij onder alles de eerste zou zijn.

Ook van de nieuwe schepping is Christus de Eerste. Gods Koninkrijk begon bij Hem, de Koning. Maar de Zoon is ook de Laatste. In 1Korinthe 15 lezen we dat de Zoon als koning moet heersen totdat (15:25). De laatste vijand die Hij teniet zal doen is de dood (15:26) en dit bereikt Hij door allen levend te maken (15:22). Vanaf dan is er geen dood meer is en allen zullen leven! Dan is alles Hem onderworpen. Dan zijn er geen vijanden meer en daarmee is heerschappij overbodig geworden. Vandaar dat ook aan Christus’ heerschappij dan een einde zal komen (15:26). Als laatste zal ook de Zoon zelf worden onderworpen (15:28) en God zal worden alles in allen.

Reageer op Facebook

Delen: