GoedBericht.nl logo
English Blog

de dwaasheid van het kruis

26-01-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_10

de opgewekte Christus!

Voordat Paulus in Korinthe arriveerde was zijn verblijf in Athene (Hand.18:1). Athene is de stad bij uitstek die symbool staat voor filosofie. Paulus’ rede in het centrum van die stad was een confrontatie met diverse filosofische scholen. Men had hem gehoord over Jezus en Anastasis, d.w.z. de opstanding (Hand.17:18). Als Paulus hen dan toespreekt over de hen “onbekende God” verhaalt hij tenslotte over de Man die door God uit de doden is opgewekt. En met die bewering werd hij afgebroken. Sommigen spotten terwijl anderen quasi-geïnteresseerd zeiden: “Wij zullen u hierover nog wel eens horen”.

Paulus heeft in Athene niet over het kruis maar over de gekruisigde gesproken: degene die drie dagen na zijn dood aan het kruis door God is opgewekt. En met deze boodschap is Paulus vervolgens vertrokken naar Korinthe. Hij had letterlijk en figuurlijk afscheid genomen van ‘Athene’ en besloten om niets anders te weten dan “Jezus Christus en die gekruisigd” (1Kor.2:2). Deze statement wordt gewoonlijk volkomen misverstaan. Alsof Paulus in het Evangelie dat hij bracht slechts sprak van Jezus aan het kruis. Zoals de crucifix in Rooms Katholieke kerken nog steeds symbool staat voor deze prediking. Maar hoe kan de dood van iemand (aan een kruis nog wel!), een Evangelie of blijde boodschap zijn?!? Zoals Paulus aan de Korinthiërs schrijft:

… indien Christus niet is opgewekt dan is immers onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof…
-1Kor.15:14

Met andere woorden: de inhoud van de prediking en het geloof is …. de opgewekte Christus!

hoezo dan “het woord van het kruis”?

Maar waarom wordt deze prediking van de opgewekte Christus dan “het woord van het kruis” genoemd (1Kor.1:18)? Omdat “”het woord van het kruis” een samenvatting is van het ONBEGRIP van de wereld! Voor de wereld is de Christus die Paulus predikte, slechts een gekruisigde: voor de Joodse messias-verwachting een struikelblok en voor de Griekse filosofie volstrekte nonsens (1Kor.1:23). Maar voor degenen die geroepenen zijn (=oren hebben gekregen om te horen) is de gekruisigde Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods (1Kor.1:24). Dit verwijst naar de opgewekte Christus.
(1) de titel ‘Christus’ (=gezalfd) verwijst naar het feit dat Hij de Geest (=Leven) ontving en opgewekt werd uit de doden (Hand.2:36).
(2) Christus’ opstanding is de demonstratie van “de kracht Gods”.

Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar HIJ LEEFT UIT DE KRACHT GODS…
-2Kor.13:4-

(3) Christus’ opstanding is tevens de demonstratie van “de wijsheid Gods”.

En geen van de beheersers van deze eeuw heeft van haar (= “de verborgen wijsheid Gods”; vers 7) geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
-1Kor.2:8-

Gods wijsheid ligt verborgen voorbij het kruis. Het kruis is de horizon van de wereld – verder ziet men niet. Maar daar begint Gods wijsheid. Toen de verzegelde steen drie dagen later werd weggerold, werden de overheden en machten openlijk ten toon gesteld (Kol.2:15)!

Reageer op Facebook

Delen: