GoedBericht.nl logo
English Blog

de Bijbel serieus nemen?

14-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

In de evangelische maandkrant ‘Uitdaging’ las ik een gesprek (december, 2013) met theologe Almatine Leene. Vanuit het idee dat God een drie-eenheid zou zijn filosofeert ze er lustig op los en projecteert dit op de verhouding man-vrouw. Wat het met de Bijbel van doen heeft is me een raadsel maar in de theologie hindert dat meestal niet. Ze refereert aan “de kerk als de bruid van Christus” zich vermoedelijk niet realiserend dat dit ook al onbekend is in de Bijbel. Israël en Jeruzalem worden keer op keer voorgesteld als de bruid, niet ‘de kerk’.

En dan deze uitspraak van Almatine:

Wanneer je de hele Bijbel serieus neemt (…), dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat man én vrouw naar het beeld van God geschapen en dus gelijk zijn aan elkaar en door God even hoog worden gewaardeerd.

Met ongetwijfeld de beste bedoelingen debiteert Almatine hier echt onzin. Want als je de Bijbel serieus neemt, moet je vaststellen dat slechts de man naar het beeld van God geschapen is. Genesis 1:27 zegt:

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij HEM; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij HEN.

Zou het waar zijn wat deze theologe (in navolging van vele anderen) beweert, dan had hier moeten staan: naar Gods beeld schiep hij HEN, meervoud, zoals daar in het tweede zinsdeel inderdaad sprake van is. Maar er staat “naar Gods beeld schiep Hij hem” en niet hen. Paulus grijpt op dit gegeven terug (1Kor.11:7) en merkt op:

Want een man moet het hoofd niet dekken: HIJ is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man.

Kan het duidelijker?! Waarom de apostel de connectie legt met hoofdbedekking, is een ander verhaal, maar duidelijk moet zijn dat Paulus slechts de man aanwijst als beelddrager van God. Niet de vrouw. Dat is juist het uitgangspunt in zijn argumentatie.

En Almatines conclusie dat man en vrouw gelijk zouden zijn aan elkaar, gaat al evenmin op. Gelukkig niet. Man en vrouw zijn Goddank zeer ongelijk en verschillend van elkaar!

Man en vrouw worden in de Bijbel hoog gewaardeerd, zegt Almatine. Dat is zeer zeker waar. Maar niet “even hoog”. Ook daarin maakt de Bijbel verschil. De man en het mannelijke verwijzen naar God als Schepper. Vandaar dat God een Hij is en geen zij. De vrouw en het vrouwelijke daarentegen verwijzen naar de schepping. De vrouw is ook uit de man en geschapen om de man (1Kor.11:8,9). De man is haar hoofd en zou voor haar zorgen. Dat alles beeldt de relatie Schepper-schepping uit. Ook is de schepping als een vrouw in blijde verwachting (Rom.8:22).  Dát zijn Bijbelse associaties. Het onderstreept voldoende hoezeer God de schepping en daarmee het vrouwelijke liefheeft en waardeert. Daar hebben we gedachtespinsels als van deze theologe niet voor nodig.

Delen: