GoedBericht.nl logo
English Blog

“de berg Sinai in Arabie”

06-03-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Vanmorgen een spreekbeurt gehouden in den Haag. Later in de week zal (vermoedelijk) de toespraak ook via het internet te beluisteren zijn. Ik sprak over het tweede deel van Galaten 1 waarin Paulus uiteenzet dat het Evangelie dat hij verkondigt niet is “naar de mens”. Hij verhaalt uitvoerig dat hij het ook niet van een mens ontvangen en evenmin geleerd heeft. Hij betoogt verder dat toen hij op de weg naar Damascus geroepen werd, hij niet te rade is gegaan bij vlees of bloed. Hij is niet afgereisd naar Jeruzalem o.i.d. maar hij is naar Arabië vertrokken (1:17). Wellicht naar “de berg Sinai in Arabië”. Zoals ooit de bedeling van de wet begon in Arabië, zo is ook “de bedeling van de Verborgenheid” in dit gebied begonnen. Daar gaf God via Mozes Zijn wet aan Israël en daar gaf God via Paulus Zijn kostbaarste geheimen prijs aan de Gemeente.

Na afloop van de samenkomst kwam iemand naar mij toe en vertelde mij enthousiast over een video die hij gezien had over de berg Sinai. Die berg ligt niet ergens op het schiereiland tussen Israël en Egypte (zoals gewoonlijk wordt beweerd), nee, deze berg moet gezocht worden… in Saoudie Arabië. Daar is, niet ver van de golf van Eilat (de Rode Zee), een berg dat bij de lokale bevolking ‘Jebel Musa’ (Mozes’ berg) heet. Deze berg schijnt perfekt te passen in de beschrijving die de Schrift geeft van Horeb. In deze omgeving is ook gevonden Elim (de oase met twaalf waterbronnen); het stenen altaar dat Mozes gebouwd heeft (Ex.17:15); de twaalf stenen die als gedenkteken waren opgericht (Ex.24:4); een reusachtige spleet in een rotsformatie dat duidelijk tekenen vertoont van water-erosie, etc.
Een van de konsekwenties van het aanwijzen van deze locatie is dat de doortocht door de Rode Zee ergens bij Nuweba moet hebben plaatsgevonden. Een doortocht dus door de golf van Eilat (of Akaba)…
Vandaag wat gegrasduind op het internet naar meer informatie hierover.

Hier een paar links naar artikelen waarin het bovenstaande uiteen gezet wordt:
Sinai in Arabie
doortocht door de Rode Zee

Voor een kritische benadering van het bovenstaande:
Thoughts on Jebel al-Lawz and the Location of Mt. Sinai

Delen: